Albright poogt Kosovoleiders bijeen te krijgen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, doet een laatste poging om de politieke leider van het Kosovo Bevrijdingsleger UCK, Hashim Thaci, en de officieuze president van Kosovo, Ibrahim Rugova, bijeen te krijgen....

'Mensen hebben er schoon genoeg van om de Kosovo-Albanezen zover te krijgen dat zij hun meningsverschillen bijleggen, want het gaat maar door', aldus een uitgeputte Europese diplomaat die bij de onderhandelingen is betrokken.

Rexep Qosja, de leider van een splinterpartij die brak met Rugova's Democratische Liga van Kosovo (LDK), is ook uitgenodigd voor de besprekingen in Bonn. Diplomaten lieten gisteren weten niet zeker te zijn of Rugova, die in Italië verblijft, vandaag in Duitsland zal verschijnen.

Nu de Serviërs zich uit Kosovo terugtrekken, hebben de strubbelingen onder Kosovaarse leiders de hoogste prioriteit van de westerse mogendheden. Hoewel de internationale vredesmacht KFOR controle zal uitoefenen in de provincie en de besturing onder leiding van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal komen te staan, zijn duidelijke afspraken tussen de Kosovo-Albanese machthebbers nodig. Op zijn vroegst worden over negen maanden verkiezingen gehouden in Kosovo.

Rugova was lange tijd de beroemdste onafhankelijkheidsstrijder voor Kosovo. Toen het UCK in 1998 zijn pacifistische benadering ondermijnde en zich tegen Rugova verzette, daalde diens populariteit onder het volk gestaag. Hij raakte nog verder in diskrediet doordat de Serviërs hem huisarrest oplegden nadat de NAVO-bombardementen waren begonnen, en zij een ontmoeting met Milosevic arrangeerden.

Nadat Rugova werd vrijgelaten en naar Italië verhuisde, heeft hij verschillende Europese hoofdsteden aangedaan. Rugova's partij-functionarissen begrijpen niet hoe hun leider kon vervallen in een, volgens hen, onverklaarbaar passieve opstelling.

De Amerikanen willen Rugova, Thaci en Qosja overhalen om een nationale veiligheidsraad te vormen waarin geen van de partijen domineert. Op die manier kan voorbij worden gegaan aan een voorlopige regering, zoals die is beschreven in het akkoord van Rambouillet, totdat de verkiezingen worden gehouden.

De Amerikaanse voorzitter van de gezamenlijke chefs van staven verklaarde gisteren dat de Verenigde Staten nooit hebben beloofd het UCK te ontwapenen, maar alleen om het te 'demilitariseren'. Generaal Henry Shelton zei in het Amerikaanse tv-programma This Week dat in Wenen een verklaring is opgesteld waarin UCK-rebellen de Amerikaanse functionarissen garanderen dat ze bereid zijn zich te laten 'demilitariseren' onder het Kosovo vredesakkoord.

Sheltons verklaring komt overeen met die van Pentagon-woordvoerder Kenneth Bacon. Het UCK mag niet als een militaire macht opereren, niet trainen en niet in uniform rondlopen. De rebellen mogen volgens Bacon wel jachtgeweren blijven dragen.

Meer over