Albayrak negeerde wens Leers

Bestuursvoorzitter Nurten Albayrak van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is door de Raad van Toezicht op non-actief gezet, omdat ze meer blijkt te verdienen dan wat met minister Leers voor Immigratie en Asiel is afgesproken.

TOINE HEIJMANS en ELSBETH STOKER

AMSTERDAM - Leers had haar begin dit jaar in meerdere gesprekken gezegd dat het salaris naar beneden moest, zodat het in de pas loopt met de inkomensnorm voor de publieke sector. Maar dat is niet gebeurd. Albayrak blijft op een zijspoor totdat het onderzoek naar het COA is afgerond, waarschijnlijk in november. Dat richt zich vooral op de 'angstcultuur' die binnen het COA zou bestaan, en wordt uitgevoerd door Rein Jan Hoekstra, lid van de Raad van State.

Daar neemt in elk geval D66 geen genoegen mee, zegt Kamerlid Gerard Schouw. Hij zal vandaag oproepen tot een groter onderzoek naar het COA door een 'echt onafhankelijk bureau', in opdracht van de Tweede Kamer. 'Wij zijn nu aan zet, het onderwerp is er belangrijk genoeg voor. Dat moet de minister maar uitvoeren.'

Het huidige onderzoek is ingesteld door de Raad van Toezicht van het COA, onder voorzitterschap van Loek Hermans. Die gaat ook over de bezoldiging van Albayrak.

Een despoot

Albayrak ligt onder vuur sinds de NOS vorige week op basis van anonieme bronnen meldde dat zij zich als een despoot zou gedragen, te veel geld zou verdienen en niet naar mensen in het veld zou luisteren. Vervolgens bleek dat haar salaris in de periode tussen 2004 en 2009 met zo'n 170 procent is gestegen, tot verbazing van voormalige leden van het COA-bestuur en de Raad van Toezicht.

Steeds meer (ex-)personeelsleden melden zich met verhalen over Albayrak, maar ook over de groep vertrouwelingen om haar heen. Volgens hen is er veel meer aan de hand in de organisatie, die bol zou staan van onderling wantrouwen, machtsspelletjes en hoge salarissen. 'De organisatie is verrot', zegt Paul Custers, die door Albayrak was ingehuurd als strategisch communicatieadviseur, maar na korte tijd afhaakte wegens het 'autoritaire gedrag dat van de ene laag op de andere werd gekopieerd'. 'Het zou goed zijn als ze ook de top van het COA onderzoeken, in plaats van alleen de bestuursvoorzitter.' Hij wijst op het grote aantal VVD'ers dat de COA-top bevolkt. 'Dat is nooit gezond.'

Net als een aantal anderen die bij het COA werkten of werken, wijst hij op de rol van directeur Opvang Petra Ginjaar, VVD'er en dochter van voormalig staatssecretaris van Onderwijs Ginjaar-Maas. Zij vormt met Albayrak 'het politbureau', zegt Custers, 'zo worden ze daar genoemd. Ze is heel, heel erg autoritair.' Daar omheen zou een 'groep ja-knikkers' zijn verzameld. 'Het is een complot-organisatie. Je weet op de gang nooit wie er achter je loopt.'

undefined

Meer over