Alarmfases tegen terrorisme

Het kabinet werkt aan één systeem om iedereen in Nederland te informeren over het risico op terroristische aanslagen. Dit systeem gaat werken met kleurencodes, waarschijnlijk oplopend van groen naar rood....

De alarmfases maken onderdeel uit van een pakket maatregelen dat het kabinet neemt naar aanleiding van de aanslagen in Madrid op 11 maart. Volgens een woordvoerder van Remkes werken hulpdiensten en de NAVO ook al met dergelijke systemen, maar die zijn niet op elkaar afgestemd. Dat moet met de nieuwe alarmfases wel gebeuren.

Het zogeheten alerteringssysteem komt er niet alleen voor overheidsinstanties en bedrijven, maar ook voor burgers. Die moeten namelijk ook bewust worden van de toegenomen risico's en eventueel zelfs worden ingeschakeld bij het voorkomen van aanslagen. In de brief noemen de bewindslieden als voorbeeld dat burgers kunnen worden aangespoord om opvallende zaken door te geven aan de politie.

Verder laat het kabinet zogeheten 'soft targets', zoals stations, in kaart brengen en komen er extra mensen en middelen om potentiële terroristen op te sporen en hun plannen te verstoren. Ook moeten de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en opsporingsinstanties beter gaan samenwerken.

In Europees verband heeft Nederland aangedrongen op betere uitwisseling van gegevens, zoals vingerafdrukken maar ook gestolen en verloren paspoorten. De nieuwe veiligheidscoördinator De Vries moet daar aan gaan werken.

In de brief gaat het kabinet ook in op de maatregelen die zijn genomen na de aanslagen in Madrid. Naast extra beveiliging voor de ambassade van Spanje, zijn toen ook de vervoersmaatschappijen en de beheerders van infrastructuur op de hoogte gesteld. De AIVD en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) zijn naar Madrid gereisd om informatie uit te wisselen.

Nog steeds sluiten de bewindslieden niet uit dat er een relatie is tussen de aanslagen in Madrid en Nederland, maar er zijn ook geen indicaties dat zo'n relatie er wel is, zo schrijven ze. Evenmin kan het kabinet de garantie geven dat Nederland gevrijwaard zal blijven van terroristische aanslagen.

Meer over