AL DIE MENSEN MET HUN KARREN VOL

De mensen die rond moeten komen met een bedrag tussen het minimumloon en modaal vrezen het nieuwe jaar. De Volkskrant volgt twintig huishoudens....

'Belachelijk dat ze daar in de Tweede Kamer zo lang over hebbengesproken', vindt Florian, kunstenaar van beroep. Gezien de laagte van zijninkomen, ongeveer duizend euro netto per maand, zou een energiepremie van35 euro welkom zijn. Maar hij hoeft het geld niet, want in zijn ogen ishet sop de kool niet waard.

'Ik begreep het niet goed, was het nou 35 euro per jáár of permaand?', vraagt secretaresse Janine. 'Per jaar? Dat is een grap. DeZalmsnip was nog meer!'

Magazijnmedewerker Fred ziet het positief in. 'Het idee is een stap inde goede richting, alleen het bedrag is een dooddoener'. Een politiek spel,vindt vakantiehuis-beheerder Lo. 'Ik heb het ook weer niet zó slecht datik een aalmoes van het CDA nodig heb om ze straks aan deverkiezingsoverwinning te helpen.'

Of ze het extraatje ook zullen krijgen, is onduidelijk. Zeven van detwintig huishoudens in het Volkskrant/NOVA-onderzoekhebben minderjarigekinderen in huis. Zij ontvangen in 2006 mogelijk een iets hogerekindertoeslag. De helft van de 70 miljoen euro aan energiepremie die hetkabinet deze maand toekende aan 'huishoudens die dat nodig hebben', isterechtgekomen in de pot kindertoeslag (waarvan ook welvarende ouderszullen profiteren). De andere helft gaat naar de bijzondere bijstand voorgemeenten. Die fondsen blijven in de praktijk voor 'werkende armen'gesloten.

Lang staat de groep daar overigens niet bij stil. Zorgen over de nieuweenergierekening zijn verdrongen door die over de nieuweziektekostenverzekering. Bijna iedereen heeft een voorlopige berekeninggemaakt en vreest een netto-achteruitgang van twintig tot tachtig euro permaand.

Het rekenwerk is verricht met grote tegenzin. Alleen Janine heeft er'lol in' om polissen te vergelijken en is daar ook enthousiast mee bezig.Die bekentenis wekt verbijstering bij de anderen. Fotografe Karin: 'Ikbegrijp niet waarom ze denken dat de burger hiermee wil shoppen. Ik kenwerkelijk niemand die dat wil.'

Of het kan, voegt Fred toe. 'Ik heb geen computer en kan niet eensvergelijken.' De Turkse Nederlander Isa heeft ook geen toegang tot interneten begrijpt bovendien het nut van de operatie niet. 'Als de regering zoverliefd is op de verzekeraars, waarom geven ze de premie dan nietrechtstreeks aan hén?'

Tandartsassistente Riecky merkt dat de wachtkamer deze winter vol zitmet patiënten die zich nog snel laten behandelen, omdat ze zich komendjaar niet meer willen of kunnen bijverzekeren. 'Ik vrees Amerikaansetaferelen van arme mensen die zijn aangewezen op de diensten van eenvrijwillige dokter.'

Janine: 'Nee, het is juist de bedoeling dat onze inkomensgroep eropvooruit gaat. Volgens de website van het ministerie gaat mijn nettosalariszes euro omhoog. Ik kan meer verdienen door een goedkope verzekering tenemen. Maar te goedkoop vertrouw ik niet, want misschien gaat die volgendjaar wel failliet of verhogen ze de premie.'

December is traditioneel een dure maand, maar rond de feestdagenprobeert men geldzorgen te vergeten. Bijna alle huishoudens dineren opeerste kerstdag uitgebreid met familie. Bij de autochtone Nederlandsehuishoudens in Almere is dat vaak véél familie, en in één geval wordende kosten onderling verdeeld. Bij een ander neemt het bezoek eten mee.

Maar uitbundig wordt het - hoewel de twijfel nu al toeslaat. Thea: 'Hetliefst zou ik een pot zuurkool klaarmaken en dat heeft met geld niks temaken. Al die mensen met hun winkelkarren vol; ik word er misselijk van.Maar dat kun je niet maken tegenover de kinderen.'

'Ik twijfelde tussen skiën in Aspen of gaan eten bij mijn zus',ironiseert Dirk, die een tijdelijke baan heeft bij de sociale dienst. 'Hetis het laatste geworden, en op tweede kerstdag met mijn sokjes thuis op debank. Maar dat doe ik al jaren.'

Ook de Surinaamse alleenstaande moeder Sherry houdt de feestelijkheden beperkt. Ze verdient precies het minimumloon en haar baas ('Ik schaam mehet te moeten zeggen') doet niet aan kerstpakketten of een dertiende maand.'Ik kan het gewoon niet opbrengen.'

Meer over