Al 50 jaar een niet weg te denken instituut

'We hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvattingen uw huizen binnen gevoerd....

Kors' toespraak is te zien in de documentaire die Pieter Fleury maakte ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het NOS Journaal.Wilden de omroepvereningen in de jaren vijftig dat eindredacteur CarelEnkelaar hen een week van te voren zou vertellen wat hij de week eropging uitzenden, nu spelen dilemma's als wacht je op het officiële berichtvan overlijden van de paus of zend je uit zodra de aankondiging binnen isdat er een persconferentie wordt gehouden. Sommige onderwerpen werden inhet verleden zelfs geheel verzwegen.

Zo was de Greet Hofmans-affaire in het buitenland allang bekend. InNederland werd er door de journalisten voorzichtig mee omgegaan, opverzoek van de regering. 'Het ging er niet om de volle waarheid in deopenbaarheid te brengen, het ging erom zo te handelen dat de monarchieniet in moeilijkheden zou raken', vertelt voormalig lid van dejournaalcommissie Milo Anstadt.

In de film worden beelden van het verleden gecombineerd met het NOSJournaal anno 2005. De belangrijkste actuele onderwerpen zijn deveroordeling van Mohammed B. en de opkomst van de extremistischemoslimjongeren. Het contrast tussen de hedendaagse omgang met onderwerpenen de aanpak in de afgelopen vijf decennia wordt geschetst aan de hand vaninterviews met eindredacteuren, hoofdredacteuren en een lid van dejournaalcommissie. Het resultaat is een indrukwekkend beeld van de grote ontwikkeling die de Nederlandse journalistiek heeft doorgemaakt. (E.S.)

Het Schitterende Scherm, Nederland 1, 20.35 uur.

Meer over