Akkoord over hoger salaris leraren

Onderwijsminister Plasterk, de vakbonden voor leraren en de schoolbesturen hebben een akkoord bereikt over de aanpak van het lerarentekort.

Van onze redactie

Dat heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) bekendgemaakt. Volgens de bond blijft de regeling waarmee oudere leerkrachten minder kunnen werken van kracht. AOb-voorzitter Walter Dresscher noemt het lerarenakkoord 'een stapje in goede richting, maar geen definitieve oplossing van het tekort’. Vice-voorzitter Michel Rog van collegabond CNV Onderwijs sluit zich daarbij aan. Hij spreekt van ‘een hoogst noodzakelijke stap'. 'Dit is de beste manier om het beschikbare geld te besteden.'

Lerarentekort
Met de maatregelen moet een dreigend tekort aan leraren in de komende jaren worden afgewend. Een flinke verhoging van de salarissen zal jongeren verleiden het vak van leraar te kiezen, zo is de gedachte. Voor de plannen heeft minister Plasterk tot en met het einde van de kabinetsperiode, in 2011, elk jaar 800 miljoen euro beschikbaar.

Het was de bedoeling om dat bedrag op te laten lopen tot 1,1 miljard in 2020. Dat bedrag zal 100 miljoen lager uitkomen door het behoud van de seniorenregeling. De bonden hebben volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs wel beloofd de regeling te zullen vernieuwen.

500 euro per maand
Volgens de AOb betekent de overeenkomst dat leraren in het voortgezet onderwijs, waar de grootste tekorten worden verwacht, er op termijn bijna 500 euro per maand op vooruit kunnen gaan. Academici die lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo komen uit op een maximumsalaris dat uiteindelijk meer dan 1.100 euro hoger ligt dan op dit moment.

Een leraar op de basisschool die nu in de laagste schaal (LA) zit en bijvoorbeeld 2.635 euro per maand verdient, zit dankzij het Actieplan Leerkracht per 1 januari 2011 al op een salaris van 3.005 euro. Tenzij hij of zij wordt bevorderd naar schaal LB, want tussen 2010 en 2014 moet het aantal onderwijzers in die hogere schaal omhoog naar 40 procent.

In het voortgezet onderwijs zullen vooral veel leraren in de vier grote steden plus Almere sterk profiteren. Daar kan 40 procent één schaal omhoog (naar LC), en 10 procent zelfs twee schalen. Dat kan de gelukkigen 487 euro per maand schelen, en degenen die twee schalen stijgen zelfs 1.143 euro.

Een deel van de salarisverhogingen wordt gekoppeld aan het opleidingsniveau van de docent, iets waar Plasterk eerder niet aan wilde. Op 5 oktober, de dag van de leraar, krijgen leraren en ondersteunend personeel op scholen bovendien een bonus van 200 euro.

Sneller carrière
De loonsverhogingen worden onder andere bereikt door leraren sneller carrière te laten maken. Zo zullen leraren op basisscholen door het akkoord hun maximumloon al na 15 jaar bereiken, en niet na 18 jaar. Voor middelbare scholen geldt zelfs een verkorting naar 12 jaar. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt die periode verkort van 15 naar 12 jaar.

Voor de hogescholen geldt nu al dat leraren na 12 jaar in de hoogste schalen zitten. Voor hen verandert niets. Reden voor voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad om van een ‘teleurstellend akkoord’ te spreken. Volgens hem krijgt de sector er tegen 2020 een luttele 26 miljoen euro bij.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is te spreken over de salarisverhogingen maar eist op korte termijn een administratieve kracht of een conciërge op elke basisschool. De organisatie zegt hierover actie te gaan voeren om de minstens 100 miljoen euro die daarvoor nodig is op tafel te krijgen. De AVS is blij dat ook schoolleiders niet worden vergeten. Zij krijgen er per maand 275 euro bij. ‘In de eerder dit jaar afgesloten cao is een salarisverhoging van 6,7 procent behaald. In dit convenant komt daar nog eens gemiddeld 8 procent bovenop’, stelt de AVS.

Meer over