Akkoord in zorg bespaart 1 miljard

Het ministerie van Volksgezondheid is er voor de tweede keer in drie maanden in geslaagd een groot zorgakkoord te sluiten. Het levert minister Edith Schippers van VWS een structurele besparing op van circa 1 miljard euro.

DEN HAAG - De balkenendenorm gaat niet gelden voor medisch specialisten, alleen voor bestuurders van ziekenhuizen. Deze afspraak is onderdeel van het zorgakkoord. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk had eerder nog gezegd dat de nieuwe wet die de topinkomens in de (semi-)overheid aan banden moet leggen wél van toepassing zou zijn op medisch specialisten. Minister Schippers heeft blijkbaar een andere afweging gemaakt. De door haar aangestelde commissie-Meurs concludeerde vorig jaar dat de salarissen van medisch specialisten in loondienst ongeveer op het Europese gemiddelde liggen.

Geen balkenendenorm voor medisch specialist

Met ziekenhuizen, huisartsen, specialisten, zelfstandige behandelcentra, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties is afgesproken dat de zorgkosten vanaf 2014 minder hard mogen groeien.

Schippers heeft de afgelopen maanden met alle organisaties in de zorg aan tafel gezeten om input te verzamelen voor haar bezuinigingsdoelstellingen. Het akkoord is dankzij deze georganiseerde consensus door alle partijen met een positief advies voorgelegd aan hun achterbannen.

In april sloot het ministerie met werkgevers en werknemers al een akkoord over hervormingen in de AWBZ. Daarmee levert het departement een flink deel van de 6 miljard die het kabinet moet bezuinigingen voor de rijksbegroting van volgend jaar.

Dankzij het breedgedragen akkoord is de gevreesde bezuinigingstaakstelling van 1,5 miljard euro op het basispakket - die in het regeerakkoord door VVD en PvdA was afgesproken - grotendeels van tafel. Nog maar 300 miljoen daarvan hoeft te worden opgebracht.

Die ruimte is ontstaan doordat minister Schippers met artsen heeft afgesproken dat zij de lat hoger leggen bij het verstrekken van verzekerde zorg: die moet vaker 'zinnig en zuinig' zijn. Bij die pakketversobering van 300 miljoen put Schippers ook uit reacties die zij kreeg op haar oproep in het tv-programma Buitenhof om burgers mee te laten denken over een meer betaalbare gezondheidszorg.

Door de ingrepen groeien de zorguitgaven minder hard. In het regeerakkoord was afgesproken dat de uitgaven voor de zorg per jaar 2 procent mochten groeien. Nu wordt dat voor volgend jaar 1,5 procent en nog maar 1 procent vanaf 2015. Alleen uitgaven voor huisartsen mogen meer stijgen dan de genoemde percentages, als de huisartsen kunnen aantonen dat door hun optreden verwijzingen naar dure specialisten zijn voorkomen. De restitutiepolis blijft behouden in het basispakket, waardoor verzekerden de vrijheid houden hun eigen arts te kiezen.

In 2011 hadden zorgverleners en zorgverzekeraars met de minister afgesproken de zorg met nog maar 2,5 procent per jaar te laten groeien. Daarna lijkt een trendbreuk tot stand gekomen in de gezondheidszorg. Waar het een jaarlijkse traditie was dat het ministerie overschrijdingen van enkele miljarden meldde, was er dit jaar voor het eerst een 'onderschrijding'. De budgetafspraken blijken dus effectief. Wanneer zorginstellingen zich niet aan het plafond houden, worden de overschrijdingen teruggevorderd.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) reageert opgetogen bij monde van haar voorzitter André Rouvoet. 'Onze inzet was om verzekerden zoveel mogelijk te ontzien. Verdere verkleining van het basispakket is voorkomen, waardoor iedereen verzekerd blijft van een breed pakket aan zorg.' Ook het Landelijk Platform GGz reageert positief, evenals de patiëntenfederatie NPCF.

undefined

Meer over