Akkoord in Bonn over dubbele nationaliteit

De Duitse coalitie heeft met de liberale FDP overeenstemming bereikt over het invoeren van de dubbele nationaliteit en het vergemakkelijken van het verkrijgen van de Duitse nationaliteit....

De regering is van de steun van de liberalen in de Bondsraad, het Hogerhuis van het parlement, afhankelijk voor aanname van de wet. Door het akkoord met de FDP tekent zich een meerderheid af voor het wetsvoorstel.

Volgens de plannen krijgen in Duitsland geboren buitenlanders naast hun eigen nationaliteit tijdelijk de Duitse staatsburgerschap. Op hun 23e moeten zij voor een van de twee kiezen.

In principe wordt in de nieuwe regeling gestreefd naar het beperken van de dubbele nationaliteit, maar ingeburgerde buitenlanders mogen in bijzondere gevallen toch hun oude nationaliteit behouden.

Alle buitenlanders die meer dan acht jaar in Duitsland wonen, kunnen de Duitse nationaliteit aanvragen. Het oorspronkelijke idee om buitenlanders die al meer dan 30 jaar in de Bondsrepubliek wonen of mensen boven de 60 jaar zonder voorwaarde het Duitse staatsburgerschap te geven met behoud van hun eigen nationaliteit, is van de baan.

In Duitsland wonen 7,3 miljoen buitenlanders, bijna 10 procent van de bevolking. Bijna twee miljoen van de buitenlanders zijn Turken.

Meer over