Akkoord handelsberaad hangt op twee landen

Japan en Zuid-Korea houden een akkoord over grotere internationanale speelruimte voor financiële diensten vooralsnog tegen. Maar deelnemers aan de onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève gaan ervan uit dat de twee landen volgende week wel hun instemming zullen verlenen....

Reuter, AP

GENEVE

De onderhandelingen bij de WTO worden gevoerd aan de hand van een compromisvoorstel van de Europese Unie. Europa had juist zijn hoop gevestigd op Japan en in mindere mate Zuid-Korea om zich aan te sluiten bij een interim-akkoord over liberalisering van het internationaal bankieren en verzekeren. EU-commissaris Leon Brittan (Buitenlandse Handel) hoopte zo het akkoord te redden, dat de Verenigde Staten eind juni onverhoeds torpedeerden.

Brittan wil zonodig zonder de VS verder. Japan denkt daar anders over en wil proberen Washington alsnog binnenboord te krijgen, zo zei een WTO-woordvoerder. Daarvoor hebben de partijen zichzelf tot 28 juli de tijd gegeven. De Amerikanen lieten zich vrijdag niet in de kaart kijken, maar volgens een EU-diplomaat maakt niemand zich illusies dat zij bijgedraaid zijn.

Tokyo wil niet alleen de verkiezingen voor het Japanse Hogerhuis van zondag afwachten, die bepalend kunnen zijn voor het voortbestaan van de regering-Murayama, maar is ook benieuwd naar de uitkomst van de besprekingen die Brittan maandag in Washington over deze netelige kwestie voert.

De wereldmarkt voor financiële diensten is zeer lucratief. Er gaat jaarlijks zo'n 300 miljard dollar in om, een kwart van het internationale dienstenverkeer. De VS vinden dat een aantal Aziatische landen zoals Maleisië zijn markt niet genoeg openstelt. Zij denken via bilaterale akkoorden meer te bereiken.

De Europese Unie zal volgens de zegslieden komende donderdag haar eigen plan trekken als duidelijk is, hoe de partijen tegenover elkaar staan.

Meer over