Akkoord: geen tekort meer op begroting

De overheid mag nooit meer een tekort op de begroting hebben. Over vier jaar moet er zelfs een overschot zijn van 1 procent van het nationaal inkomen, wil het kabinet de staatsschuld kunnen aflossen....

Maar ze moeten een prijs betalen voor hun akkoord: 3,25 miljard euro in vier jaar tijd. Voor de drie partijen is dit bezuinigingsbedrag het absolute minimum. Hiermee maken ze alledrie een verkiezingsbelofte waar: het aflossen van de staatsschuld in 25 jaar.

Alle partijen hebben de kiezers beloofd extra te investeren of de belasting te verlagen. De Lijst Pim Fortuyn heeft als enige geen bedragen genoemd. CDA en VVD beloofden extra uitgaven of lastenverlichtingen van zes tot acht miljard euro.

Inclusief de al afgesproken 3,25 miljard euro, zouden de partijen voor 9,25 miljard euro moeten bezuinigen om al hun wensen te realiseren. In de parlementaire geschiedenis is nooit eerder voor een dergelijk groot bedrag bezuinigd. Dat bedrag is tot nu toe nog niet gehaald. Volgens ingewijden zijn de gesprekken over eventuele bezuinigingen tot dusverre soepel verlopen. De partijen zouden zelfs al voor maatregelen van om en nabij de zeven miljard euro in grote lijnen overeenstemming hebben bereikt.

Vandaag en volgende week wordt verder onderhandeld over meer problematische onderwerpen. Vandaag komt de WAO aan de orde. Die moet een bezuiniging opleveren, maar hoeveel en hoe is onduidelijk. VVD en LPF hebben eerder gepleit voor harde ingrepen in de WAO. Het CDA heeft zich voor de verkiezingen uitgesproken voor het WAO-akkoord dat in de Sociaal Economische Raad tussen werkgevers en werknemers is bereikt, waardoor nauwelijks besparingen mogelijk zijn. In het verkiezingsprogramma pleit het CDA evenwel voor een bezuiniging van ruim 1,3 miljard euro op deze uitkering.

Volgende week wordt gepraat over veranderingen in het zorgstelsel, dat vooral extra geld zal kosten.

De onderhandelaars laten zich vergezellen door specialisten. Zalm heeft steun van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken, Balkenende van fractiegenoot Van der Knaap en Herben wordt bijgestaan door de financieel specialist Van Eijck. De laatste is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en zit niet, zoals de andere twee, in de Tweede Kamer.

Inmiddels speuren ambtenaren in opdracht van minister Zalm van Financiën ook naar andere mogelijkheden om te bezuinigen. Hiervoor gebruiken ze onder andere niet alleen de uitgangspunten van de beoogde coalitiepartijen, maar ook de verkiezingsprogramma's van andere partijen, zoals die van de PvdA.

De partijen hebben donderdagmiddag onder leiding van informateur Donner de eerste proeve van het strategisch document besproken.

Het document is inmiddels enkele velletjes lang. Het is gedrukt op rood papier om te voorkomen dat het wordt gekopieerd, gelekt naar de pers en gaat rondzwerven in Den Haag.

Meer over