Akkoord bereikt over vijftien ministers en veertien staatssecretariaten D66 krijgt toch derde minister

De drie paarse partijen zijn het maandag eens geworden over de verdeling van vijftien ministersposten in het nieuwe kabinet. Er komt een extra minister voor Grotesteden- en Minderhedenbeleid....

Van onze verslaggevers

DEN HAAG

Er is ook overeenstemming over de verdeling van de staatssecretariaten. Van de veertien staatssecretarissen, twee meer dan in Paars I, levert de PvdA er zeven, de VVD vijf en D66 twee. De extra staatssecretarissen verschijnen op Landbouw, en Verkeer en Waterstaat. Ook komt er een tweede staatssecretaris van Sociale Zaken, die belast zal worden met Emancipatie, Arbeid en Zorg.

Van de twee staatssecretariaten op Binnenlandse Zaken verdwijnt er één. De derde D66-minister ontfermt zich over de portefeuille van de huidige staatssecretaris Kohnstamm (Grotestedenbeleid). In plaats van de PvdA-staatssecretaris voor Bestuurlijke Reorganisatie komt er een VVD-staatssecretaris voor Koninkrijkszaken (Aruba en de Antillen).

Formateur Kok zal vandaag en morgen de kandidaat-bewindslieden ontvangen. Het is onduidelijk of koningin Beatrix de nieuwe ministersploeg nog deze week zal beëdigen. De formateur en de onderhandelaars houden er rekening mee dat de nieuwe ploeg pas volgende week maandag op de trappen van paleis Noordeinde komt te staan.

De komst van een vijftiende minister is verrassend. VVD-fractievoorzitter Bolkestein heeft zich altijd tegen een uitbreiding van het aantal ministers verzet. Afgelopen vrijdag waren de onderhandelaars het al eens geworden over een kabinet van veertien ministers: zes PvdA'ers, zes VVD'ers en twee D66'ers. Er ontstond echter een impasse toen de staatssecretariaten aan bod kwamen.

Bolkestein bedacht zich daarna toen hij het afgelopen weekeinde vertrouwelingen raadpleegde. Zijn partij kwam er ronduit bekaaid af.

Daarom opende de VVD-leider de onderhandelingen gisteren met de mededeling dat hij de vijftiende minister 'op de koop toe neemt'. Het resultaat is een voor de VVD veel gunstiger verdeling van de ministersposten.

PvdA en VVD streden de afgelopen dagen vooral om het ministerie van Binnenlandse Zaken. De PvdA won, maar moest in ruil daarvoor het departement van Milieubeheer (VROM) accepteren. De PvdA had eerder te kennen gegeven geen zin meer in dit ministerie te hebben.

De PvdA raakt ook Onderwijs kwijt aan de VVD. De sociaal-democraten hadden dat departement sinds 1989 in handen. De PvdA mag wel de twee staatssecretarissen voor Onderwijs leveren: één voor Cultuur en één voor het basis- en voortgezet onderwijs (de huidige portefeuille van PvdA-staatssecretaris Netelenbos).

De VVD heeft het felbegeerde ministerie van Buitenlandse Zaken in de wacht gesleept. In ruil daarvoor moesten de liberalen wel Defensie accepteren. De VVD heeft zich altijd verzet tegen de bezuinigingen die de nieuwe minister van Defensie zal moeten doorvoeren. In de sociaal-economische driehoek van het kabinet gaat de VVD met Financiën en Economische Zaken twee zetels bezetten.

De PvdA houdt de post van Sociale Zaken. De sociaal-democraten leveren straks ook weer de staatssecretaris van Justitie, die verantwoordelijk is voor het asielbeleid.

Het departement Landbouw, dat niemand wenste, gaat naar D66. De democraten vonden het belangrijk om een van de drie ministeries in handen te krijgen die over de ruimtelijke inrichting van het land gaan. Zij beschouwen Landbouw als een belangrijk milieuministerie. De nieuwe PvdA-staatssecretaris van Landbouw krijgt Natuurbeheer in portefeuille. D66 behoudt de ministerspost van Volksgezondheid.

Meer over