AID blijft bang voor ontduiken vangstbeperking

Als de visquota minder ruim zijn dan in 1994 is de kans groot dat de Nederlandse zeevissers de veilplicht ontduiken....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De vissers opereren in zogeheten beheersgroepen. Per groep wordt een quotum toebedeeld. Deze beheersgroepen controleren zelf of niet de hand wordt gelicht met de veilplicht, waarbij alle vis via de afslag gecontroleerd wordt afgezet. 'De veilplicht wordt op dit moment ervaren als een van de zwakste schakels in het functioneren van de beheersgroepen', aldus het inspectie-rapport.

Volgens het ministerie is vorig jaar alleen het quotum voor tong volledig opgevist. Andere soorten vis konden wat royaler worden gevangen. De AID is sceptisch gestemd over de vraag of de beheersgroepen ook goed controleren als het minder vis gevangen mag worden. De Europese Unie stelt de quota per lidstaat vast.

Volgens de AID worden soms beschermingsmaatregelen ontdoken. Om jonge vis te laten groeien, mag in bepaalde wateren niet met schepen met zware motoren worden gevaren. De controle van de AID op zee, noemt de dienst zelf 'mager.' In 1994 wilde de AID 140 dagen op zee controles uitvoeren, maar het werden er slechts 80. Dat was niet te wijten aan slecht weer maar aan de bezuinigingen.

In slechts 164 uur luchtsurveillance werden 46 overtredingen waargenomen, die tot 46 processen-verbaal leidden. Bij controle met luchtfoto's kan gemakkelijk worden geconstateerd of vissersschepen in verboden wateren vissen.

In de jaren zeventig en tachtig ontdoken Nederlandse vissers massaal de hun toegewezen vangsthoeveelheden. De politiek trad niet op toen steeds meer signalen erop wezen dat de vissers de quota aan hun laars lapten. In een parlementair onderzoek werd vastgesteld dat veel ministers van Visserij passief waren gebleven en daardoor de ongeoorloofde praktijken in feite tolereerden.

De toenmalige minister Braks beloofde een gedegen beleid. Toen dit onvoldoende opleverde moest de minister in 1990 uiteindelijk aftreden. Daarna heeft de commissie onder leiding van oud-premier Biesheuvel de beheersgroepen aangeprezen als een manier om de verhoudingen tussen de politiek en de vissers te verbeteren.

Meer over