Ahmadinejad claimt overwinning in Iran

’69 procent voor de zittende president, na eerste telronde.’..

BEIROET De Iraanse presidentsverkiezingen zijn vrijdag tot het laatste moment spannend gebleven nadat de openingstijden van de stembureaus tot vier keer toe waren verruimd. De opkomst was zo massaal dat veel bureaus de druk niet aankonden.

Vooral de aanhangers van de conservatieve president Ahmedinejad en die van zijn belangrijkste uitdager, de meer gematigde Mir Hossein Mousavi, kwamen in groten getale stemmen.

Het Iraanse staatspersbureau IRNA claimde vrijdagavond namens Ahmadinejad de overwinning, nadat 19 procent van de stemmen was geteld. De zittende president zou 69 procent van de stemmen hebben gekregen. Kort daarvoor had Mousavi zichzelf op een persconferentie tot onbetwiste winnaar uitgeroepen.

Volgens zijn naaste medewerkers behaalde hun kandidaat 65 procent van de stemmen. Zij baseerden dat op ‘alle aanwijzingen, overal in Iran’. Ook de hervormingsgezinde oud-president Mohammed Khatami, die campagne voerde voor Mousavi, zei: ‘ik weet zeker dat hij gewonnen heeft’.

De verkiezingsdag is over het algemeen vreedzaam verlopen, op enkele incidenten na. Mousavi klaagde dat sommige van zijn vertegenwoordigers de toegang tot stembureaus is ontzegd en dat het sms-systeem in het land al dagen niet functioneert. De officiële uitslag zal op zijn vroegst pas 24 uur na het sluiten van de stembureaus bekend zijn. Als geen van de vier kandidaten – er deden nog een hervormer en een conservatief mee – een absolute meerderheid behaalt, dan volgt op 19 juni een tweede ronde.

De afgelopen weken bevond Mousavi, een weinig charismatische voormalig premier, zich plotseling aan het hoofd van een massale campagne die met gebruik van het internet en mobiele telefoons ook veel jongeren aansprak. De campagne tegen Ahmadinejad werd steeds intenser gevoerd. Zodanig, dat de Amerikaanse president Obama zei verheugd te zijn met ‘het robuuste debat’. Daarmee zou toenadering tussen de twee landen hopelijk gemakkelijker worden, zei hij.

Ook Ahmadinejad en ayatollah Ali Khamenei, die feitelijk de macht in handen heeft, prees ‘het enthousiasme’ van de kiezers. De conservatieven halen vaak de deelname van de bevolking aan verkiezingen aan om te bewijzen dat Iran democratisch is.

Meer over