Ahern poogt 'Nice' te slijten aan Ieren

In de schaduw van de Britse verkiezingen voert de Ierse premier Bertie Ahern zijn eigen campagne. Hij moet het in december afgesloten Verdrag van Nice zien veilig te stellen....

Van onze correspondent Peter de Waard

Als enige EU-lidstaat heeft Ierland een referendum uitgeschreven over het Verdrag van Nice, waarin afspraken zijn gemaakt over de uitbreiding van de EU en de nieuwe structuur van de bestuursorganen. De regering en de grote politieke partijen zijn voor, maar de aversie tegen Europa is dit keer voor Ierse begrippen ongekend groot.

Ahern reist op dit moment door het land. Hij deelt pamfletten uit - in de Keltische taal, om de nationale gevoelens te sparen - waarin erop wordt gewezen hoe belangrijk Europa voor Ierland is: 85 procent van de export gaat naar EU-landen.

De afgelopen week zijn de tegenstanders van het verdrag, verenigd in de Peace and Neutrality Alliance, echter met een grote campagne begonnen onder de slogans If you don't know, vote no en No to the NATO, No to Nice. Onder meer de Ierse Groenen en Sinn Féin hebben zich bij deze campagne aangesloten. Zij zien in Europa steeds meer een bedreiging van de Ierse neutraliteit. Woensdag hielden zij in Dublin een manifestatie, waaraan ook de organisatoren van het Deense 'neen' tegen de euro deelnamen.

Ahern suggereerde eind vorige week dat ook Britse eurosceptici de tegenstanders van het Verdrag van Nice in Ierland financieel steunen bij hun campagne. De Ierse Groenen zouden zich hiermee volgens Ahern indirect voor het karretje van de Britse Tories laten spannen. Hij vroeg zich tijdens een partijbijeenkomst snerend af of het geen goed idee was voor de Groenen 'om ook keer een klacht in te dienen over het feit dat rechtse reactionairen het Ierse electoraat proberen te beïnvloeden'. Patricia McKenna, leidster van de Green Party, reageerde uiterste verbolgen: 'De premier wil zeker een smerige campagne.'

In het verleden golden de Ieren als toegewijde Europeanen en stemden zij met grote meerderheid voor de Verdragen van Maastricht en Amsterdam. Maar in het afgelopen jaar is het enthousiasme voor Brussel bekoeld. Afgelopen maandag beschuldigde de Franse premier Jospin - met wie Ahern uiterst koele relaties onderhoudt - Ierland er nog van als belastingparadijs voor bedrijven te fungeren.

De regering moet haar uiterste best doen om op 7 juni voldoende steun van de bevolking te krijgen. Volgens de opiniepeilingen is een ruime meerderheid voor, maar de regering is bang dat de lage opkomst het 'ja-kamp' opbreekt. Met name voorstanders zouden uit gemakzucht thuis kunnen blijven.

De pro-Nice-campagne verloopt zeer lauw en de voorlichting is spaarzaam en slecht. In een folder over Nice die huis-aan-huis is verspreid, wordt bijvoorbeeld geen melding gemaakt van de plannen voor uitbreiding van de Europese Unie.

De tegenstanders betogen dat het Verdrag van Nice zal leiden tot verdere militarisering van Europa. Zij bekritiseren de oprichting van de snelle interventiemacht. Volgens Sinn Féin zullen 'de 26 Ierse graafschappen na goedkeuring van Nice niet meer zijn dan een nieuw regiment van het grote Europese leger'. De regering heeft de nee-campagne als ongenuanceerd veroordeeld.

Meer over