Afwas doen zit niet in het pakket

Dit zijn de ingezonden brieven uit de Volkskrant van donderdag 26 februari.

Grieken

Hoe men de Griekse mentaliteit ook analyseert of beoordeelt (Filosoof Nikos Dimou, 'Grieken zijn net kinderen', Ten eerste, 25 februari): geen zinnig mens kan toch geloven dat een volk van 10,7 miljoen zielen een schuld van 240 miljard euro kan aflossen? De EU en betrokken financiële instituten dienen zich naar mijn mening vooral te bekommeren om de vraag, hoe ze Griekenland kunnen helpen een levensvatbare economie op te bouwen.

Leo Mesman, Utrecht

100 jaar

Mijn moeder wordt binnenkort 100. Een feestelijk vooruitzicht, ware het niet dat ze liever voor die tijd dood gaat met dank aan ons zorgstelsel. Sinds de scheiding van wonen en zorg woont zij zelfstandig in een appartement van een zorgcomplex. Huishoudelijke hulp (drie uur) krijgt zij sinds 1 februari op basis van een pgb, omdat de thuiszorgorganisatie failliet is gegaan. Dat de Sociale Verzekeringsbank nog niet aan betaling is toegekomen, ach dat is jammer. Verpleging biedt de zorgorganisatie.

Nu is zij behoorlijk ziek, al vier weken. Uitgeput zegt de huisarts. De zusters van de zorgorganisatie mogen verplegende handelingen verrichten, maar niet zoiets als bijvoorbeeld een boterhammetje maken.

Maar gelukkig biedt de regelgeving uitkomst voor de warme maaltijd. Vastgesteld is dat mijn moeder met warm eten valgevaarlijk is. Daarom mag de thuiszuster wel helpen bij het uit de magnetron halen van de middagmaaltijd. Er in zetten mag niet omdat het eten dan nog koud is! De afwas doen zit niet in het pakket. Dat moeten mijn broer en ik als mantelzorger doen. Doe ik graag. Jammer wel dat ik daarvoor honderd kilometer per dag moet rijden. Dank staatssecretaris, dank zorgverzekeraar.

Bert Kuif, Bemmel

Dood water

Sheila Sitalsing schrijft over de waterschapsverkiezingen (Ten eerste, 25 februari) en slaat met de titel de spijker op zijn kop. Waterschappen hebben namelijk veel last van (verboden) bestrijdingsmiddelen en illegale lozingen door de tuinbouw. Als hoogheemraadschap van Delfland hebben we te maken met normoverschrijdingen van duizenden keren! De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit heeft weer verboden middelen aangetroffen bij veel tuinders. Het publiek weet dit niet omdat de Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) consequent het verhaal ophangt over 'duurzame teelt' en in plaats van gif spreekt van 'gewasbeschermingsmiddelen'. Het is al erg genoeg dat mensen de gevolgen van dit landbouwgif ondervinden, maar ze betalen er ook voor! Het kost ons als waterschap tonnen extra per jaar om te controleren of er misstanden zijn. Dat wordt vooral door de stedelingen betaald, dankzij een slimme lobby van LTO, waardoor de tuinders maar weinig waterschapslasten betalen. Dit systeem wordt al jaren in stand gehouden door de zogenoemde geborgde zetels voor de agrarische sector en het (tuinbouw)bedrijfsleven, ondersteund door CDA en VVD. De komende waterschapsverkiezingen bieden dus dé kans voor inwoners van steden en dorpen om dit veranderen: kies bewust voor schoon en gezond water.

Ingrid ter Woorst, bestuurslid hoogheemraadschap van Delfland (Water Natuurlijk).

undefined

Kunst

Waar is de armoe? Inger Minnesma (FNV KIEM) reageert (O&D, 25 februari) op het artikel van Ariejan Korteweg (O&D, 19 februari) en geeft aan dat Ariejan het eigenlijk toch niet goed ziet en begrijpt. Immers door de bezuinigingen in de cultuur leven de meeste kunstenaars van een bedrag onder de 12 duizend euro. Een arbeidscontract krijgt men niet meer en men wordt nu ingehuurd als zzp'er (veel goedkoper).

Het is goed dat FNV KIEM opkomt voor minderbedeelden in de cultuur, maar verliest daarmee wel de realiteit uit het oog. In ieder geval wat het toneel betreft. Acteurs en regisseurs worden bij de meeste door het ministerie van OCW en Fonds Podium Kunsten gesubsidieerde gezelschappen conform cao-theater gehonoreerd. Ook zzp'ers! Zij worden niet onder de norm van andere werknemers beloond.

Het komt trouwens geregeld voor dat acteurs zelf aangeven als zzp'er te willen worden beloond en niet als 'gewone werknemer' in loondienst. Misschien dat FNV KIEM zich eens hard kan maken voor een goede cao voor uitvoerende muzikanten. Wat dat betreft heeft Inger volkomen gelijk: velen van hen moeten rondkomen met minder dan 12 duizend euro per jaar.

Henk Schoute, Middelburg

Meer over