Afscheid

In mijn 'lijfblad' vond ik onder de rubriek 'Persooonlijk' een korte weergave van het persbericht dat mijn toekomstig emeritaat aankondigde (de Volkskrant, 19 maart)....

Dan: Niënhaus is progressief. Ik hou niet van deze terminologie, maar dat is voor uw rekening. Mijn bezwaar geldt de koppeling van progressief zijn met mijn bezoek aan de jaarvergadering van homo-pastores. Dit heeft niets met elkaar te maken. Mgr. Möller en ondergetekende waren door de bisschoppen-conferentie gevraagd een gesprek te voeren met de homo-pastores over de pastorale benadering van deze problematiek. Op verzoek van het bestuur heb ik nadien dit gesprek herhaald in de voltallige vergadering.

MAARN Mgr. J.B. Niënhaus

Meer over