Afmars!

Op de werkvloer lijkt alles wel zwaarder te wegen. Zo is opdringerig mannengedrag in de kroeg niet meer dan lastig, maar wordt het tijdens het werk al snel seksuele intimidatie....

Het arbeidscontract werkt aldus als een vergrootglas voor ieder incident. Zo gaat dat ook met de schorsing. Ieder kind mag na een bars uitgesproken 'afmars!' na een uurtje weer op schoot. Het 'uit mijn ogen' van de werkgever leidt bijna altijd tot een afmars naar buiten de poort.

Schorsing is een tijdelijk verbod de werkzaamheden te verrichten. Voor deze maatregel bestaat geen wettelijke basis, maar in veel CAO's staat een regeling waarin de gronden voor schorsing zijn opgenomen. Als een CAO ontbreekt dan bekijkt de rechter of de werkgever zich met de schorsing wel als 'goed werkgever' heeft gedragen.

De werkgever moet aannemelijk maken dat er een redelijke grond is voor de schorsing. Redelijke gronden zijn volgens de jurisprudentie bijvoorbeeld gedragingen die ook een ontslag op staande voet rechtvaardigen. Ook vrees voor schending van geheimhoudingsverplichtingen, waardoor schade voor de werkgever dreigt, wordt wel als reden voor schorsing geaccepteerd.

Slaagt de werkgever er niet in aannemelijk te maken dat er een redelijke grond voor de schorsing is, dan wordt de vordering van de werknemer om weer aan het werk te mogen toegewezen.

Werkgevers zijn daar meestal niet blij mee en dus gaat een schorsing veelal vergezeld van een gelijktijdig bij de rechter in te dienen verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. En in dat geval blijkt de rechter soms moeite te hebben met de tewerkstellingsvordering van de werknemer.

Uit doelmatigheidsoverwegingen wijst de kantonrechter de tewerkstelling dan af, omdat het ontbindingsverzoek kort nadien zal worden behandeld en de werkgever stelt dat de arbeidsverhouding nu wel heel erg is verstoord. En zo is schorsing overal tijdelijk, behalve in het arbeidsrecht. Daar blijkt het een doorgaans dodelijke tussenstop.

Een onterechte schorsing levert een enkele keer financieel nog wat op. De ontslagvergoeding wordt dan een aantal keren (een enkele keer zelfs zes maal) hoger dan bij een neutraal ontslag. Maar nu het werk weer schaars wordt is dat toch een armzalig doekje voor het bloeden.

Beter zou het zijn als niet ieder conflict wordt opgeblazen tot een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding. Werkgevers, werknemers en misschien ook rechters moeten ook eens denken aan uithuilen en opnieuw beginnen.

Meer over