Afkicken in Schotland niet vergoed

De kans is klein dat Nederlandse verslaafden kunnen gaan afkicken in een kliniek in Schotland, tenzij ze er zelf voor willen betalen....

Van onze verslaggever

De Castle Craig Clinic is vorige week als eerste buitenlandse instelling officieel toegelaten tot de volksverzekering AWBZ. Hieruit worden onder meer de psychiatrie en de verslavingszorg betaald.

Volgens een woordvoerder van ZN gaat het om een belangrijke principiële doorbraak, maar zullen patiënten daar nauwelijks baat bij hebben. 'De ziektekostenverzekeraar zal altijd toestemming moeten geven voor zo'n behandeling. Dat zie ik niet snel gebeuren, omdat er hier voldoende behandelmogelijkheden zijn voor verslaafden.'

De ziektekostenverzekeraars die de AWBZ uitvoeren, worden door de overheid gecontroleerd. Daarbij wordt onder meer gekeken of behandelingen niet overdreven duur zijn. Is dat het geval, dan mag geen beroep worden gedaan op de door de overheid beheerde AWBZ-gelden. Behandeling in Schotland brengt bijvoorbeeld ook reiskosten met zich mee die vergoed moeten worden.

Het besluit is genomen door het College voor Zorgverzekeringen, dat minister Borst van Volksgezondheid bijstaat. Volgens het college is de kliniek toegelaten tot de AWBZ, omdat er in de wet geen weigeringsgrond te vinden is. 'De Castle Craig Clinic is bovendien de eerste buitenlandse instelling die om toelating heeft verzocht', zegt een woordvoerster. 'Als de kliniek zich in Nederland had willen vestigen, zijn er wel weigeringsgronden. Maar behandeling in het buitenland is in principe toegestaan.'

De overheid probeert vanouds het aantal instellingen dat zorg verleent zoveel mogelijk te beperken. Als er te veel aanbod is, lopen de kosten voor de collectief betaalde gezondheidszorg te hoog op, is de filosofie.

Daarom is ook altijd een dam opgeworpen tegen behandeling in het buitenland. Er zijn slechts enkele uitzonderingen. Ziekenfondsen in het zuiden en oosten van Nederland vergoeden soms behandelingen in ziekenhuizen over de grens met België en Duitsland.

Ook het verblijf in een astmacentrum in Davos werd door de meeste verzekeraars vergoed toen er nog geen goede medicijnen waren.

Minister Borst heeft vorige maand in een adviesaanvraag aan het College voor Zorgverzekeringen al laten doorschemeren dat zij de wettelijke mogelijkheden voor behandeling in het buitenland wil versoepelen. De huidige wetgeving is mogelijk in strijd met de Europese regels voor vrije mededinging. Maar ook dan blijft toestemming van de ziektekostenverzekeraar nodig.

De Castle Craig Clinic werkt op basis van geheelonthouding, net zoals enkele afkickcentra in Nederland. De Schotten zeggen de afgelopen jaren al twintig Nederlanders met succes te hebben behandeld.

Meer over