AFK 10 betekent avondeten

De doelgroep van de krant schijnt jonger te moeten, dus deze week: de grootste denksport van het moment. Als het aantal gespeelde uren een redelijk criterium is, dan is het vast het computerspel World of Warcraft (WoW)....

Er zijn in Europa achthonderdduizend spelers (wereldwijd twee miljoen).Om te kunnen spelen moet je van tevoren betalen (aanschafkosten vijftigeuro, plus twaalf euro per maand), wat kan via een creditcard, maar je kuntook langsgaan bij een platenzaak. (Reken zelf uit wat de makers van WoWvoor omzet hebben.) Het spel speel je via je computer, aangesloten op hetinternet.

Laat ik er direct bij zeggen dat ik mijn informatie heb van mijn tweezonen van 14 en 15 jaar, met wier advies (en instemming) ik dit schrijf.Als ik mijn zoon met teamgenoten naar het voetballen breng, ontspint zichin de auto een discussie over WoW waar een buitenstaander niets vanbegrijpt, maar vier voetballers wel.

Je speelt zittend achter je computer en je kunt lid zijn van een Guild(dat hoeft niet, maar het is handig, want je helpt elkaar). De leden spelenonder pseudoniem. De Guild heeft een leider. In het geval van mijn oudstezoon is dat een vrouw van 27 jaar die lerares wiskunde en Engels is. Devoertaal is Engels en de leden van de Guild zitten op een Europese server,maar verder weten we niet wat de nationaliteit van de Guild-leider is. Zeheeft een man die ook in de Guild zit en heeft twee kinderen. Iedereen dietien handtekeningen van spelers heeft, mag een Guild beginnen en Guildszoeken soms nieuwe leden ('active and helpful level 20+ Guild looking formember').

Het spel is een zwerftocht door een magisch-realistisch land, metopdrachten en gevechten met tegenstanders; het heeft eindeloos veel niveausen vereist een combinatie van strategie, kennis en slimheid, en een zekerebehendigheid. Terwijl je speelt, zien andere spelers, ook je tegenstanders,jouw poppetje.

Onderwijl kun je, en dat is een belangrijk deel van het spel, linksonderin beeld chatten met anderen. Je kunt dat publiek doen, of apart (danwhisper je). Je zorgt dat je persoonlijke vrienden lid zijn van je Guild,zodat je kunt afspreken vanmiddag te gaan WoW-en, en tijdens het spel kunje in een privé-conversatie met iemand afspreken bij elkaar te komen etenof logeren.

Maar je praat ook met Guild-leden in andere landen. Als je een headsetinplugt, kun je echt praten. De anonimiteit geeft het taalgebruik welbepaald iets onbeleefds.

De getypte conversatie gaat in een geheel eigen geheimtaal. Je bent inde wereld van WoW een totale noob (Newbie, nieuweling) als je niet weet watAFK 10 betekent. AFK is afkorting voor Away From Keyboard, en 10 betekenttien minuten. Dus de mededeling AFK 10 betekent feitelijk: ik ga avondeten.Stfu noob: Shut the Fuck Up Newbie. Rofl is Rolling On Floor Laughing.Roflmao is Rolling On Floor Laughing My Ass Off. Omg betekent Oh My God(als iemand iets doms doet). (Omfg iets heel doms.)

Er zijn eindeloos veel websites met discussiefora en met tips andtricks, en extraatjes (addons). Naarmate je langer en beter speelt, kom jein een hoger level; je kunt daardoor betere wapens en betere verdediging(armor) dragen, maar je krijgt ook sterkere tegenstanders.

Als je /played typt, kun je zien hoe lang je al speelt. Mijn oudste zoonheeft er twintig speeldagen opzitten. Let wel, dat is dus twintig maal 24uur, dus 480 uur.

(Om de gedachten te bepalen: dat is evenveel als de voorgeschrevencontacturen die het middelbaar onderwijs in een half jaar zou moetenproduceren en waar ze volgens recente analyses niet aan toekomen.Natuurlijk is het tijdsbeslag van het spel een punt van zorg bij veelouders.)

Mijn oudste zoon is dit jaar overgestapt van gymnasium naar atheneum.Hij vond Grieks en Latijn saai, de lessen niet interessant. In de tijd diehij aan WoW besteedt, had hij tien keer die twee vakken erbij kunnen doen.Is dat jammer? De vraag is of de oorlog om Troje werkelijk interessanteris dan de oorlog van WoW. De snobwaarde van Homerus is hoger, maar de eigenparticipatie is groter in WoW.

Ik heb vroeger als scholier een jaartje fanatiek schaak gespeeld. Datmist alle talige interactie en het sociale aspect. Toch werd, en wordt,daar zeer serieus over gedaan. Nederland was trots op professor Max Euwe,die behalve professor in de wiskunde ook voormalig wereldkampioen schakenwas en die een serie boeken had geschreven over de openingen in hetschaakspel. Een groot mens!

Maar waarom is een volwassen man die een bordspelletje speelt waarbijje de koning moet slaan een held, en is de leider van een goede Guild datniet?

Meer over