Afglijdende stad

De wereld - of liever: Nottingham - wordt er niet vrolijker op bij John Harvey. Mijdt die stad! Het etnisch geweld neemt toe, de verloedering is niet meer te stuiten, de samenleving verhardt er zienderogen....

Het is de wereld waarin inspecteur Charles Resnick zich staande probeert te houden en waaraan John Harvey de kracht van zijn policiers ontleent. Van fictie is vaak nauwelijks nog sprake. Onopgesmukt geeft Harvey de ellende van een afglijdende stad weer; te verzinnen valt er niet veel, de onderwerpen liggen voor het oprapen, voor wie er althans - zoals Harvey - oog voor heeft. De werkelijkheid wordt zo dicht op de huid gezeten dat de voor de hand liggende vergelijking met een tv-serie als Hill Street Blues al vaak is gemaakt.

Zoals gebruikelijk bevat Corrupt corps (een merkwaardige vertaling van Wasted Years) weer diverse verhaallijnen. De voornaamste gaat over een reeks roofovervallen met geweld die Resnick pijnlijk aan het verleden doen denken. Aan de jaren waarin een toen nog jonge agent Resnick met een vergelijkbare serie werd geconfronteerd en ook nog eens met een stuklopend huwelijk. Die laatste wond is nooit echt genezen.

Corrupt corps is een allesbehalve vrolijk verhaal, al laat Resnick niet alle geloof in het mensdom varen. Per slot klinkt altijd wel ergens vanuit de vuilnisbelt een gevoelige blues. Dat is dan weer goed voor een paar uur optimistische kijk.FvS

John Harvey: Corrupt corps.

BZZToH; ¿ 29,50.

ISBN 90 5501 129 0.

Meer over