AFFICHE

Het Nationale Ballet is, samen met De Nederlandse Opera, hoofdbespeler van het Muziektheater in Amsterdam. Het operagezelschap laat sinds jaar en dag zijn affiches en ander drukwerk ontwerpen door Lex Reitsma maar de dansende collega's zitten wat krapper bij kas....

Art director Adriaan van Stek van Communicatiegroep Oerlemans uit Amstelveen ontwierp voor het lopende seizoen een stramien waarbinnen tekst en beeld dienen te worden gerangschikt. Het logo, in de wandelgangen 'het ei' genoemd en vijf jaar geleden als onderdeel van de huisstijl ontworpen door Paul Koeleman, is een vast gegeven. Het Nationale Ballet heeft (en neemt) vervolgens de vrijheid bij het verwerken van de bij elk affiche wisselende gegevens en foto's.

Voor de reprise van het 'dikkertjesballet' Groosland - sinds de eerste uitvoering in 1989 een succes - werd danser Alfredo Fernandez gefotografeerd door Johan Vigeveno. Annette Haverkamp, bij Het Nationale Ballet verantwoordelijk voor redactie en productie van alle drukwerk: 'Vigeveno fotografeert met Polaroid-film en dat geeft een mooi grofkorrelig effect. De lithograaf past later de achtergrond van de dansende figuur daarbij aan.' Hoewel de affiches van Het Nationale Ballet niet kleurrijk ogen, worden ze allemaal in full colour gedrukt. En dat verschaft de affiches de gloed die ze doet opvallen.

Hub. Hubben

Meer over