Advocaatkosten

'Wie pleit om een koe, geeft er toe', zo luidt het gezegde. Procederen is duur. Een beetje advocaat rekent zo meer dan 200 euro per uur....

Wie denkt zijn proceskosten terug te krijgen door een proces te winnen, komt bedrogen uit. De rechter bepaalt de veroordeling in de proceskosten aan de hand van een forfaitair tarief, het zogenaamde 'liquidatietarief'. De hoogte van de proceskostenveroordeling hangt af van het geldelijke belang van de zaak en het aantal proceshandelingen, zoals de gemaakte stukken en het houden van een pleidooi. Zeker is dat de winnaar van een proces met een belangrijk deel van zijn advocaatkosten blijft zitten.

Een paar uitzonderingen bevestigen de regel van matigheid bij de kostenveroordeling. Zo heeft de rechtbank in Almelo wel eens een juridische stalker veroordeeld in de volledige kosten, omdat er sprake was van misbruik van procesrecht. En een enkele keer wordt een verzekeraar, die ten onrechte halsstarrig is om een letselschadeslachtoffer uit te betalen, veroordeeld in een hoger bedrag aan smartengeld.

Wie geen dure advocaat wenst in te schakelen heeft twee mogelijkheden. De ene is hopen op meer procedures waar je geen advocaat bij nodig hebt. Zo is voor procederen bij de sector kanton, waar het gaat om geschillen om huur, arbeid en kleine andere geldvorderingen tot 5000 euro, geen advocaat vereist. De toename van allerlei geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenklachten bevordert ook goedkoop procederen. De klager die een conflict heeft met een onderneming kan voor 45 euro procederen bij een van de vele geschillencommissies. De opkomst van mediation, zeker als de overheid daaraan blijft bijdragen, bevordert ook een goedkope conflictoplossing.

Een andere mogelijkheid om de kosten in de hand te houden is het maken van prijsafspraken over een uurtarief, of over een percentage van een incassozaak. No cure, no pay in andere zaken is nog verboden. Maar de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft het door de Orde van Advocaten uitgevaardigde beroepsverbod in strijd met de Mededingingswet geoordeeld. In de loop van dit jaar zal de Orde beslissen of een proef met no cure, no pay op het terrein van letselschade zal plaatsvinden. De Consumentenbond is voor, de ANWB tegen.

Wordt het geen tijd voor een wettelijke regeling van een volledige proceskostenvergoeding als het inschakelen van een advocaat redelijk is en als het tarief redelijk is, zoals nu al geldt bij buitengerechtelijke incasso? Procederen is geen koehandel.

Meer over