Advocaat wraakt adviescommissie asielzoekers

De advocaat van twee Iraanse asielzoekers wraakt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACV). Een ander rechtscollege moet nu beslissen of de commissie deugt....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Tijdens de behandeling van de beroepsprocedure van twee Iraniërs opperde Bakker dat er voor het einde van dit jaar geen advies van de commissie valt te verwachten, noch een beslissing van de staatssecretaris van Justitie. Tegen die tijd zijn de twee Iraniërs die door Bakker worden bijgestaan, drie jaar in Nederland en hebben zij automatisch recht op een verblijfsvergunning.

Bakker vindt daarom dat de ACV nu al kan melden dat de Iraniërs in Nederland mogen blijven. Volgens Bakker weigerde de commissie deze week uitsluitsel te geven.

De advocaat vindt dat de commissie oog moet hebben voor de termijnen die staan voor beroepsprocedures en 'de politieke realiteit'.

Meer over