Advocaat au pair vraagt jury emoties te negeren

Het onomstotelijke bewijs dat Anna Corina Peeze uit Amsterdam schuld heeft aan de dood van de acht weken oude baby Brent Devonshire ontbreekt....

OSCAR GARSCHAGEN

Van onze correspondent

Oscar Garschagen

LEESBURG

Met pathos en pauzes op gepaste momenten hield advocaat Ronald Leffler, donderdag op de eerste dag van het proces tegen Peeze, de jury voor dat zij zich bij het bepalen van de schuldvraag moet laten leiden door harde bewijzen en niet door emoties of indrukken. 'De openbare aanklager, die verschillende getuigen zal oproepen, zal de indruk trachten te wekken dat Anna verantwoordelijk is, maar zij noch de getuigen kan daar absolute zekerheid over verschaffen', aldus Leffler, wiens stem vaak weergalmde in de hoge zaal van het historische Loudon County Courthouse in Leesburg, Virginia.

De strategie van Leffler, die betaald wordt door de au pair-organisatie Europair, is erop gericht zo veel twijfel te zaaien over de schuldvraag, dat de twaalf juryleden (negen vrouwen en drie mannen) Peeze niet in redelijkheid schuldig kunnen verklaren. Het feit dat Brent op 5 augustus 1994 gestorven is aan de gevolgen van het zogeheten 'shaken baby-syndrome' wordt door Leffler niet bestreden.

Zonder rechtstreekse beschuldigingen uit te spreken suggereerde Leffler dat ook de vader van Brent, Steve Devonshire, mogelijk verantwoordelijk kan zijn voor het met grote kracht door elkaar schudden van de baby op 2 augustus. Hoewel Anne Corina Peeze het grootste deel van die dag met Brent alleen was geweest, was vader Steve aan het eind van die middag thuisgekomen en had hij niets abnormaals gesignaleerd.

Vanaf het moment dat hij thuiskwam totdat de eerste verschijnselen van het shaken baby-syndrome zich manifesteerde, had vader Steve zijn slapend zoontje gecontroleerd en niets bijzonders gemerkt, aldus Leffler. Bovendien was ook Steve enige tijd alleen in huis met zijn zoontje. 'Voor het veroorzaken van shaken baby-syndrome is drie seconden voldoende, drie seconden en niet langer', aldus trachtte Leffler de beschuldiging van openbaar aanklaagster Barbara Walker te weerleggen.

De aanklacht van het Openbaar Ministerie is gebaseerd op de getuigenverklaringen van twee artsen en de buren van de Devonshires. Volgens de artsen moet het hersenletsel zijn toegebracht in de loop van de middag van 2 augustus of aan het begin van die avond. Walker meent dat alleen Corina de tijd heeft gehad om het jongetje te mishandelen. Maar de openbaar aanklaagster erkende dat zij alleen maar indirecte bewijzen heeft. Zij zal ook de buurvrouw van de Devonshires oproepen als getuige, omdat deze vrouw denkt dat Corina schuldig is.

Walker portretteerde in haar openingsverklaring de Devonshires als twee jonge, hardwerkende mensen, die het zich niet kunnen permitteren te stoppen met werken. Steve werkt bij Martin Marietta, het grootste bedrijf in defensiematerieel ter wereld, en zij bij een uitzendbureau. De openbaar aanklaagster riep Sharon Devonshire donderdag op als eerste getuige en trachtte door middel van gerichte vragen het beeld te ontkrachten dat zij en haar man geen zorgzame ouders waren. Leffler had namelijk betoogd dat zij te snel na de geboorte van haar zoon weer aan het werk was gegaan en het jongetje bovendien niet goed had gevoed. Volgens Sharon had zij Corina enkele dagen ingewerkt, voordat zij haar met haar baby alleen liet.

Walker trachtte met een reconstructie van de eerste twee weken van Corina's verblijf in de VS en in het bijzonder van de dag waarop de verschijnselen van hersenletsel zich manifesteerde aan te tonen, dat Corina dood door schuld ten laste gelegd moet worden. Zonder enige emotie, haast bewegingsloos, hoorde de Amsterdamse het gedetailleerde betoog van Walker aan. Corina, die tussen haar advocaat en haar tolk zit, keek strak voor zich uit toen Walker beschreef hoe het letsel moet zijn toegebracht.

De rechtszaak onder leiding van rechter Thomas Horne, werd bijgewoond door vader Peeze en familie van Corina. De zaal was gevuld met getuigen en journalisten. De Amerikaanse netwerken, de lokale stations en de persbureaus volgen de zaak op hoofdlijnen. Ook de grote kranten waren aanwezig. Meer dan tienduizend Amerikaanse families hebben au pairs in huis en het gebrek aan goede regels heeft door deze zaak veel aandacht gekregen.

De Devonshires hebben al een advocaat in dienst genomen die gespecialiseerd is in grote schadeclaims. Ook die advocaat was gisteren in de rechtszaal aanwezig. Het echtpaar overweegt na afloop van deze zaak een schadeclaim tegen Europair in te dienen.

Meer over