Advies: veel meer artsen opleiden

Het dreigend tekort aan artsen kan alleen worden voorkómen indien het aantal artsen-in-opleiding onmiddellijk met tenminste vijfhonderd per jaar wordt uitgebreid....

Uit de cijfers, die vandaag worden gepubliceerd in het artsenblad Medisch Contact, blijkt dat het aantal basisartsen dat jaarlijks aan de opleiding tot huisarts begint, omhoog moet van de huidige 430 per jaar naar minstens 757 per jaar. Het aantal basisartsen dat aan de specialistenopleiding begint, moet stijgen van 653 naar 817 per jaar.

Dit jaar zijn 1358 basisartsen aan hun specialisatie begonnen. Dat aantal is net voldoende om de stijgende vraag naar zorg en het aantal vertrekkende artsen op te vangen. Maar in werkelijkheid is de behoefte aan artsen veel groter, omdat steeds meer artsen in deeltijd gaan werken, en het werk tegelijkertijd arbeidsintensiever wordt. De patiënten worden mondiger en stellen vragen, waardoor consulten langer zullen duren.

Daarom vindt het Capaciteitsorgaan het nodig dat het aantal artsen in opleiding wordt verhoogd van 1358 naar tenminste 1835 en in het rampscenario zelfs tot 3335 per jaar.

Maar die uitbreiding heeft onvermijdelijk gevolgen voor het aantal studenten dat aan de studie tot basisarts begint, zegt directeur H. Leliefeld van het Capaciteitsorgaan in Medisch Contact. Want eenvijfde van de studenten valt uit, zodat slechts 80 procent van hen het diploma basisarts behaalt. Van hen van hen wordt maximaal 90 procent specialist.

Het Capaciteitsorgaan beseft dat de medische faculteiten niet op stel en sprong hun capaciteit drastisch kunnen uitbreiden. Maar zelfs al dat wel zou lukken, doemt een ander probleem op. Thans verzetten assistenten die niet in opleiding zijn maar wel in het ziekenhuis werken (de zogeheten agnio's), veel werk. Maar als zij zich wél gaan specialiseren, omdat de opleidingscapaciteit is verruimd, blijft veel werk liggen. Dan moet óf de specialist óf een verpleegkundige dat overnemen. Ook daarvan zijn er te weinig.

Het Capaciteitsorgaan betwijfelt - ietwat verrassend - of er een huisartsentekort bestaat. Volgens Leliefeld zijn er vijfhonderd geregistreerde huisartsen die geen eigen praktijk hebben. De helft van hen zit in een waarnemingspool en is van plan zich later als huisarts te vestigen. Wat de andere helft doet, weet niemand.

Meer over