nieuwsfysiotherapie (ex-)coronapatiënten

Advies aan minister: vergoed fysiotherapie aan ex-covid-patiënten volledig

Fysiotherapie voor (ex-)coronapatiënten moet volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed. Dat adviseert het Zorginstituut de nieuwe zorgminister Tamara van Ark in een spoedadvies dat vandaag verschijnt.

Ex-coronapatiënten revalideren bij Adelante. Beiden hebben op de IC gelegen en oefenen nu op hun mobiliteit.  Beeld Marcel van den Bergh
Ex-coronapatiënten revalideren bij Adelante. Beiden hebben op de IC gelegen en oefenen nu op hun mobiliteit.Beeld Marcel van den Bergh

Van Ark beslist hier deze week nog over. Doorgaans neemt een minister de pakketadviezen van het Zorginstituut over, zeker als het ministerie – zoals nu – zelf om zo’n advies vroeg.

Volgens het Zorginstituut moeten alle patiënten die ernstig ziek werden van het coronavirus en die daarvan nog ernstige gezondheidsklachten ondervinden recht krijgen op volledig vergoede herstelzorg. Dus niet alleen patiënten die op intensive care hebben gelegen, maar ook zij die op een gewone verpleegafdeling in het ziekenhuis lagen, en patiënten die thuis ernstig ziek waren. Al deze patiënten worstelen vaak met uiteenlopende restverschijnselen: van extreme vermoeidheid tot ademnood, van concentratieproblemen tot forse spierzwakte.

De herstelzorg moet binnen een half jaar plaatsvinden, en kan maximaal bestaan uit vijftig fysio- of oefentherapiesessies, acht uur ergotherapie en zeven uur advies van een diëtist. Na een half jaar kan een medisch specialist besluiten de herstelzorg met een half jaar te verlengen.

Het advies is opmerkelijk, omdat fysiotherapie normaal gesproken maar mondjesmaat vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Behandelingen na sportblessures zijn sowieso uitgesloten, maar zelfs mensen die kampen met het post-intensive care-syndroom (als zij bijvoorbeeld na een herseninfarct zijn opgenomen) moeten de eerste twintig sessies zelf betalen. Dat geldt nu ook nog voor covid-patiënten. Mensen die thuis ziek waren, hebben helemaal geen recht op vergoeding van de fysiotherapie.

Wetenschap en praktijk

Dat komt doordat het Zorginstituut doorgaans streng kijkt of zorg wel voldoet ‘aan de stand van wetenschap en praktijk’, oftewel of bewezen is dat de geboden zorg ook echt helpt. Bij veel fysiotherapie-behandelingen ontbreekt dat bewijs in de ogen van het instituut.

Ook voor de covid-19-nazorg is zulk bewijs nog niet voorhanden, simpelweg omdat er nog geen tijd is geweest onderzoek te doen. In zijn advies benadrukt het Zorginstituut dan ook – tot twaalf keer toe – hoe uitzonderlijk deze pandemie is en hoe uitzonderlijk dus dit advies voor tijdelijke aanspraak. ‘Een deel van de patiënten wordt zodanig zwaar getroffen, dat zij zonder herstelzorg grote problemen ondervinden om hun dagelijkse activiteiten weer op te pakken of hun werkzaamheden te hervatten. Dit is niet alleen een individueel probleem, maar ook een groot maatschappelijk probleem.’

Patiënten die van de regeling gebruik wensen te maken – het Zorginstituut schat dat aantal op 16 duizend – moeten meewerken aan onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling. Op basis van dat onderzoek kan de minister later besluiten of zij deze tijdelijke regeling wil omzetten in een definitieve. Het eerste jaar zal de vergoeding bijna 28 miljoen euro kosten, denkt het Zorginstituut, maar ‘als er een tweede golf komt, zal de financiële impact groter zijn’.

Goede stap

Hans Redeker van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is blij met het advies, al heeft hij twijfels of vijftig sessies in een halfjaar tijd voor iedereen voldoende zullen zijn. ‘Dat zijn er gemiddeld twee per week. Er zullen patiënten zijn die daar niet genoeg aan hebben.’

Dat fysiotherapie nu zo’n belangrijke rol krijgt toebedeeld van het Zorginstituut laat volgens hem zien dat de fysiotherapeuten er beter in slagen te bewijzen hoe belangrijk hun rol in de zorg is. ‘De afgelopen jaren zijn fysiotherapie bij etalagebenen, copd en artrose al aan het basispakket toegevoegd. Dit is weer een stap in de goede richting.’

Pneumokokken

Het Zorginstituut adviseert daarnaast om mensen met ernstige longschade door het coronavirus in te enten met het pneumokokkenvaccin. Zij zijn extra kwetsbaar en lopen dus een groot risico als de pneumokokkenbacterie in hun longen zou huishouden.

Meer over