NieuwsArnhemse villamoordzaak

Advies aan Hoge Raad: herziening Arnhemse villamoord ongegrond

Het proces over de Arnhemse Villamoord, een roofmoord uit 1998, moet niet worden herzien. Dat adviseert de advocaat-generaal, omdat er geen nieuwe feiten zijn ingebracht. De veroordeling van 9 mannen blijft vooralsnog overeind.

Arnhem, 1999. Justitie, advocaten en verdachten van de Villamoord worden rondgeleid langs de plaats van het delict aan de Apeldoornseweg. Beeld Marc Pluim
Arnhem, 1999. Justitie, advocaten en verdachten van de Villamoord worden rondgeleid langs de plaats van het delict aan de Apeldoornseweg.Beeld Marc Pluim

De advocaat-generaal adviseert de hoogste rechter. Doorgaans – maar niet altijd – wordt het advies door de Hoge Raad overgenomen.

Volgens advocaat Paul Acda, die vijf betrokkenen bijstaat, is het oordeel van de advocaat-generaal ‘onbegrijpelijk'. Eerder oordeelde de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS, ook een adviesorgaan van de Hoge Raad) juist dat de zaak wél zou moeten worden herzien, op basis van video-opnamen van de politieverhoren. Volgens de ACAS is het enige bewijs in deze zaak, een bekentenis, vals, en verkregen door ‘ontoelaatbare druk’ tijdens het politieverhoor.

Uit bewaard gebleven bandopnamen van de verhoren blijkt dat de politie tijdens de verhoren van Arnhemse villamoord schreeuwde, op tafel sloeg, de verdachten voedde met daderinformatie, loog over wat medeverdachten hadden verklaard en dreigde met het afhakken van vingers en een milde straf bij een bekentenis. Ook blijken de processen-verbaal die de politie destijds van de verhoren heeft opgemaakt, niet altijd de verklaringen van A. en P. correct weer te geven.

De ACAS noemt deze verhoortechnieken in 2018 ‘onveilig’ en daarom ontoelaatbaar. De AG stelt nu echter dat ‘dit niet de maatstaf is waarmee het herzieningsverzoek moet worden beoordeeld’. De AG bevestigt dat een andere rechter op basis van het beschikbare bewijsmateriaal ‘wellicht tot een vrijspraak of andere uitkomst gekomen zou zijn, maar een andere weging van het bewijs is geen novum.’ De ingetrokken verklaring van de verdachte die destijds onder druk belastend verklaarde, is dat volgens de AG evenmin.

Op 2 september 1998 werd Geke van ‘t Leven-de Goede (63) in haar villa aan de Apeldoornseweg in Arnhem vermoord. Een aanwezige vriendin (33) van het slachtoffer overleefde een schampschot aan haar hoofd ternauwernood. Volgens haar was er sprake van één inbreker. Een half jaar later werden negen verdachten aangehouden, allemaal bekende criminelen uit de Arnhemse en Nijmeegse onderwereld. Zij werden allemaal veroordeeld.

Zelfmoord

Een van veroordeelden, Dave Kuils, pleegde in 2000 zelfmoord in zijn cel. Hij schreef in een afscheidsbrief dat hem groot onrecht was aangedaan. Ook andere veroordeelden hebben altijd ontkend.

Het bewijs in de moordzaak is de bekentenis die Ömer A. heeft afgelegd. Advocaat Paul Acda spoorde A. op in Duitsland. Die heeft zijn bekennende verklaring ingetrokken.

Nevzet Altay, een van de veroordeelden, heeft sinds 2000 de zaak aangevochten en schreef alle denkbare instanties aan, zei hij in een interview in de Volkskrant. In 2014 concludeerden wetenschappers onder leiding van rechtspsycholoog Peter van Koppen, net als de ACAS, dat hier sprake is van een gerechtelijke dwaling.

‘De AG schuift het ACAS-advies zomaar terzijde', laat Acda dinsdag in een reactie weten. ‘Hier wordt een gerechtelijke dwaling in stand gehouden omdat de lat voor een herziening onmogelijk hoog wordt gelegd. Soortgelijke zaken, die zijn gebaseerd op een valse bekentenis, kunnen dus feitelijk nooit voor herziening in aanmerking komen, omdat er geen sprake is van een novum. Daar komt het op neer.’

Deze hoogste rechter oordeelt op 20 april 2021 uiteindelijk of de Arnhemse Villamoordzaak moet worden herzien.

DE DRUK WERD ALMAAR OPGEVOERD, TOTDAT ÖMER ZEI WAT DE POLITIE WILDE HOREN

Lees hier de reconstructie van het onderzoek naar de Arnhemse villamoord.

Wat is ontoelaatbaar bij een politieverhoor?

Werd in de Arnhemse Villamoord informatie achtergehouden?

Meer over