‘Adoptie geen goed alternatief abortus’

Afstand doen ter adoptie is, anders dan het nieuwe kabinet meent, geen alternatief voor abortus. Dit zegt de Fiom, hulpinstelling voor begeleiding van ongewenste zwangerschappen, afstand doen en adoptie....

Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen

De helft van de vrouwen die zich jaarlijks bij de Fiom melden omdat ze afstand willen doen van hun kind, ziet er uiteindelijk toch vanaf. ‘Na de bevalling blijkt vaak dat vrouwen zich toch gehecht voelen aan het kind’, zegt Werdmuller die afstandsmoeders begeleidt.

Sinds 1998 is afstand doen vóór de bevalling verboden. Na de bevalling geldt een bedenktijd van 3 maanden.

Vrouwen die overwegen afstand te doen van hun kind kiezen de laatste jaren liever voor een pleeggezin dan voor adoptie. Bij adoptie verliezen ze elke juridische binding met het kind en verspelen ze het recht om contact te onderhouden. Die mogelijkheden zijn bij plaatsing in een pleeggezin groter.

Vrouwen die zich tot de VBOK wenden, de hulporganisatie voor moeder én kind, doen vrijwel nooit afstand, maar voeden hun kind zelf op. ‘Dat is toch het beste. Zowel voor de moeder als voor het kind – ook al gaat het vaak om jonge moeders in moeilijke omstandigheden’, aldus Georgette Lageman, woordvoerster van de VBOK.

Extra hulp voor – vooral – tienermoeders zien Fiom en VBOK als het beste alternatief voor abortus.

Meer over