Adelmund bestrijdt vierdaagse lesweek

Staatssecretaris Adelmund van Onderwijs gaat de vierdaagse lesweek aanpakken. Ze wil wettelijk regelen dat alle leerlingen in het basisonderwijs vijf dagen per week minstens drie uur per dag naar school gaan....

Van onze verslaggever

De Tweede-Kamerfracties van VVD en CDA staan achter Adelmund. Volgens de VVD komt een drukke vierdaagse lesweek de concentratie van de leerlingen niet ten goede. Het CDA is bang voor een te hoge werkdruk. Maar Adelmunds eigen partij, de PvdA, vindt de maatregel erg ver gaan. 'Wij hechten sterk aan de autonomie van de scholen', zegt Kamerlid Barth.

Een groeiend aantal basisscholen geeft de leerlingen van groep 1 tot en met 4 eenmaal per twee weken een dag vrijaf. Zo proberen de scholen de vervangingsproblemen op te lossen die door het lerarentekort zijn ontstaan.

Als alle leraren op die ene vrije dag hun arbeidsduurverkorting (adv) opnemen, kunnen ze op de andere dagen gewoon lesgeven en hoeven er geen vervangers gezocht te worden. Honderden basisscholen voerden daarom afgelopen schooljaar de lesvrije vrijdag(-middag) in.

Nu biedt de wet scholen nog de ruimte om dit te doen. Zij zijn vrij in de indeling van de lesweek, als ze zich maar houden aan het maximaal aantal uren per dag en het minimaal aantal uren per jaar. Een ouder in Diemen verloor vorig jaar dan ook de rechtszaak die hij had aangespannen om te voorkomen dat de openbare scholen in die gemeente eenmaal per twee weken een dag dicht zouden gaan.

Adelmund gaf toen al aan dat zij niet blij is met deze praktijk. De bewindsvrouw denkt dat kinderen in vier dagen minder opsteken dan in vijf, al was het maar omdat ze dan één morgen missen. Onderzoek wijst uit dat de concentratie van kinderen 's morgens het beste is. Ook vreest Adelmund dat het weekritme van de kinderen door een extra vrije dag wordt doorbroken.

De staatssecretaris zal de Tweede Kamer pas in september officieel informeren over haar plan de wet te veranderen. Zij bespreekt het deze zomer eerst met de onderwijsorganisaties. Ook wacht zij de uitkomst af van een nieuwe rechtszaak die twee Amsterdamse ouderparen vorige week aanspanden tegen de Pieter Hooglandschool in die stad.

De ouders eisen dat deze school de vierdaagse lesweek juist wel invoert. Daarmee zou volgens hen de lesuitval drastisch teruggebracht kunnen worden. Het afgelopen schooljaar kon de school 122 keer geen vervanging vinden voor afwezige leerkrachten. De kinderen worden er vaak verdeeld over twee andere groepen of naar huis gestuurd. De ouders vinden deze frequente lesuitval slechter voor de kwaliteit van het onderwijs dan af en toe één lesvrije dag.

Meer over