Actieplan: 100.000 arbeidsgehandicapten aan het werk

De komende vier jaar moeten 100.000 werkzoekenden met gezondheidsproblemen en handicaps aan een baan worden geholpen. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en uitkeringsinstituut UWV hebben daarvoor een aanvalsplan bedacht met sociale diensten, uitzendbureaus, arbodiensten en re-integratiebegeleiders....

Dat staat in het woensdag overhandigde ‘Maatschappelijk Advies’ aan minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) van de Commissie het Werkend Perspectief. Deze commissie werd in 2003 door de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid ingesteld om de negatieve beeldvorming rond arbeidsgehandicapten aan te pakken. Deze blijkt de afgelopen jaren nauwelijks verbeterd.

Als er niks verandert, zouden het voormalige Arbeidsbureau en UWV in vier jaar tijd met de huidige middelen ‘slechts’ 60.000 arbeidsgehandicapten aan het werk helpen. Terwijl volgens het Werkend Perspectief met de aantrekkende economie en groeiende vraag naar personeel meer mogelijk is als Donner tijdens de geplande Participatietop met werkgevers en de vakbeweging nog voor de zomer concrete afspraken maakt.

Zo zouden werkgevers en uitvoeringsinstanties meer kunnen samenwerken in de regio. Sociale diensten, CWI, UWV, brancheorganisaties van uitzendbureaus (ABU) en van arbo- en re-integratiediensten (Boaborea) gaan ook hun kennis en bestanden beter delen om mensen met lichamelijke of psychische beperkingen zo veel mogelijk aan het werk te krijgen en te houden.

De overheidsdiensten en uitzendbureaus willen nog dit jaar een systeem opzetten, waarin alle vacatures en werkzoekenden worden opgeslagen. Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt helemaal in beeld te brengen, moeten in het systeem ook mensen komen met een WAO- of bijstandsuitkering die misschien niet direct aan de slag kunnen. Dat zou hen van een stigma afhelpen en zij worden weer verleid doordat ze zien welke banen er in het verschiet liggen.

Voor jongeren met een handicap en herkeurde WAO'ers is wel meer nodig. Scholieren met gezondheidsproblemen moeten in het onderwijs beter voorbereid worden op hun werkende leven. Verder moeten stimuleringsmaatregelen van de overheid voor werkgevers om mensen met een handicap in dienst te nemen, worden gekoppeld in één overzichtelijk pakket. En als de plaatsing niet lukt, moeten mensen met functiebeperkingen kunnen terugvallen op hun uitkering.

Donner denkt bij dat laatste aan proefplaatsingen of brugbanen, waarbij werkgevers en werklozen aan elkaar kunnen wennen. Volgens de minister moeten nog heel wat vooroordelen worden weggenomen op de arbeidsmarkt, desnoods met zachte dwang. Ook ten aanzien van allochtonen, herintreedsters, vrouwen met deeltijdwerk, jongeren en ouderen. Maar daarover wil hij eerst afspraken maken tijdens de Participatietop.

Meer over