Achternicht van Vadertje Cats

‘O schat, ik heb nu toch zóiets bijzonders ontdekt!’..

‘Lieverd, je bént gewoon bijzonder. Wat is het?’

‘Jacob Cats was mijn voorvader.’

‘Jacob Cats? Die van die versjes als “Wat vader doet is altijd goed?”’

‘Ja. Maar alleen maar langs de zijkant hoor, mijn voorvader.’

‘Hoe kwam je daar achter?’

‘Mijn moeders familie kwam uit Brouwershaven, net als Jacob Cats. Zij zei altijd dat hij onze voorvader was. En ik heb thuis nog een heel aardig schilderijtje van betovergrootmoeder Cornelia Cats.’

‘Spánnend, lieverd. En je bent er meteen achteraan gegaan?’

‘Ja, ik ben het archief ingedoken.’

‘Dat je dat dúrft.’

‘“Virtus nobilitas decus”, zei mijn moeder zaliger altijd. Maar ik moest wel even diep ademhalen. Ik kreeg daar een héel dik boek, over Jacob Cats. Met alles over zijn leven. En iets op de computer. Maar daar ben ik maar niet aan begonnen, daar. Ik heb wel een typdiploma gehaald, maar computers, dat vind ik nog een beetje eng als er iemand op mijn vingers kijkt. Daar ontmoette ik zo’n ontzettend áardige jongeman, die Jeroen Hangoor heet, en die heeft daarna alles haarfijn voor me uitgezocht.’

‘Je verzínt het.’

‘Nee, hij heet echt Hangoor. Hij heeft op zijn laptop mooie overzichten gemaakt, van allerlei voorouders. Jacob Cats, nouja zijn achterneef dan, en P.C. Hooft, die van de straat, ja; en ik stam ook nog af van Belle van Zuylen! En van Willem van Oranje!’

‘Dáar heb je natuurlijk je schrijftalent vandaan. We hebben ons altijd verbaasd dat je dat zomaar ineens kon, boeken schrijven over werkelijk álles.’

‘Ja, talent slaat vaak een paar generaties over, maar het komt altijd weer bovendrijven.’

‘Zeker. En jij hebt er een boek over geschreven, over Jacob. Waar heb je hem gevonden?’

‘Wie?’

‘Jacob Cáts.’

‘In Middelburg. Maar vandaar ben ik nog even naar Goes gereden. . .’

‘Oh schat. . .’

‘Ja, ik ben nog even langs het Vleugel-huis gegaan. Ik mis Guus ook zo.’

‘Ja, het went nooit.’

En zo telefoneerden Marjan Berk en Ton Vorstenbosch nog een tijdje door. Marjan Berks boekje is, met kwartierstaten van de hand van Jeroen Hangoor, verschenen onder de titel Het bloed kruipt. Onmisbare lectuur voor wie ook denkt dat hij afstamt van Michiel de Ruyter, Kenau Simonsz. Hasselaer of van een van de Oranjes, en geïnteresseerd is in onderzoek naar voorouders. Met een Hangoor in de buurt komt daar altijd iets uit.

Clara Strijbosch

Meer over