Achterblijver leest beter in klas met uitblinkers

Spreiding van achterblijvers over verschillende klassen zal de leesvaardigheid van scholieren verbeteren. Dat stelt pedagoge Mieke van Diepen op grond van een onderzoek naar begrijpend lezen bij basisscholen in 35 landen....

ANP

Het overheersende niveau in schoolklassen is van grote invloed op de individuele leesprestaties van leerlingen, zegt Van Diepen die op 25 mei promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Slechte klassen maken leerlingen slechter, goede klassen maken hen beter. Door goede en mindere leerlingen af te wisselen, hebben probleemleerlingen minder invloed op de rest en doen ze het bovendien zelf ook beter.

Volgens Van Diepen doen leerlingen in grote klassen het beter dan hun leeftijdsgenoten in kleinere groepen. Dat komt naar de opvatting van de pedagoge mogelijk doordat leerlingen in grote klassen zelfstandiger moeten zijn.

Regelmatig tv-kijken of computeren bevorderen ook de leesprestaties, maar te veel is niet goed. Kinderen die meer dan drie keer per dag de computer of tv gebruikten, scoorden slechter dan matige beeldschermgebruikers. De aanwezigheid van voldoende boeken en kranten thuis maakt eveneens een groot verschil, zelfs als rekening wordt gehouden met sociaal-economische achtergrond.

Van Diepen baseert zich op informatie uit de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2001. Zo'n 150.000 leerlingen uit groep 6 deden hieraan mee. Onder hen waren ruim 4000 Nederlandse scholieren. De toets zal in de toekomst iedere vijf jaar herhaald worden. Uit dit onderzoek bleek dat Nederlandse leerlingen na Zweden de beste lezers waren. Verder gebruikte de wetenschapper gegevens uit het NWO cohortonderzoek Primair onderwijs (PRIMA).

Meer over