Acht uur ethiek voor de file

De files worden langer, de treinen voller. Ziedaar het gat in de markt voor de leerzame cd. De forens verdoet zijn tijd niet met suffen en bellen, maar steekt eens wat op, tussen werk en thuis....

Ben van Raaij

Vanuit die gedachte geeft Home Academy Publishers hoorcolleges en lezingen uit op cd en mp3. Van filosoof, oud-Buitenhof-columnist en Utrechts universiteitshoogleraar Herman Philipse verscheen Ethiek en evolutie – Een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal. Wat begin dit jaar een lezingencyclus was van Studium Generale Utrecht, is nu een box met acht cd’s van elk een uur.

De centrale vraag is die naar de grondslag en de rechtvaardiging van de moraal in het licht van de evolutietheorie. Waar komen onze ethische normen vandaan? Zijn ze afkomstig van God of hebben wij ze zelf bedacht, en zo ja, hoe zijn we daartoe gekomen? Belangrijker nog: waarom houden we ons eraan?

Het zal niet verbazen dat Philipse, schrijver van de essaybundel Het Atheïstisch Manifest, bestrijdt dat ethiek en normatieve morele uitspraken te baseren zijn op God, logische axioma’s of vrije keuzes. In plaats daarvan benadert hij ethiek steeds vanuit evolutionair perspectief.

Philipse pakt het, met zijn deftige, heldere stemgeluid, grondig aan. Hij begint bij God, Kant en Stuart Mill, bespreekt de invloed van Darwins evolutietheorie – van Spencer en Nietzsche via de eugenetica van de nazi’s tot aan de sociobiologie van Edward Wilson – en bekijkt wat onderzoekers als Frans de Waal leren over moreel gedrag bij mensapen. Natuurlijk komt ook de vraag aan bod hoe altruïsme evolutionair te verklaren valt.

Wie dit alles heeft weten te verwerken en de laatste cd in de speler duwt, wordt vergast op een samenvattende analyse, het ‘drieverdiepingenmodel’.

De basis van de moraal is de biologie, zegt Philipse. We hebben als groepsdieren emoties ontwikkeld die nuttig zijn voor de soort. De cultuur zet die emoties om in morele normen, zoals ‘Gij zult niet doden’ en ‘Gij zult niet stelen’, waarover in grote lijnen consensus bestaat. Voor de ethiek resteren morele controverses, die altijd gaan over uitzonderingen en normconflicten. De meeste mensen zijn braaf. Wie dat niet is, straffen we. Zoals mensapen doen.

Ben van Raaij

Meer over