Acht Mei Beweging moet bisschop meer bellen

Lichtelijk overdonderd zat Hedwig Wasser naast mgr. Van Luyn. De voorzitter van de vooruitstrevende Acht Mei Beweging (AMB) was door de Rotterdamse bisschop net de les gelezen....

HENK MULLER

Van onze verslaggever

Henk Müller

UTRECHT

En als de AMB moeite met iets had, waarom dan niet eerst even met de bisschoppen gebeld? Waarom moest de beweging meteen met kritiek naar de media, zodat de bisschoppen in de krant moesten lezen dat de beweging problemen heeft met de kerk? Bellen, adviseerde Van Luyn, altijd eerst bellen.

Dat zou het onderlinge vertrouwen na jaren wantrouwen alleen maar ten goede komen. Maar elkaar informeren, waarschuwde hij, heeft geen zin als de Acht Mei Beweging standpunten blijft verkondigen die ingaan tegen de kerkelijke leer.

De bisschop confronteerde Wasser namens het Nederlandse episcopaat met scherpe kritiek tijdens een bijeenkomst die dinsdag plaatshad op verzoek van de AMB. De aanleiding voor die kritiek was een verklaring van de beweging waarin zij recente Vaticaanse teksten kenschetste als 'verlammend' en 'achterhaald'.

Het was het tweede gesprek tussen de AMB en de bisschoppen nadat het episcopaat jaren geleden de gesprekken hadden gestaakt. De standpunten lagen te ver uit elkaar. Inmiddels wordt de polarisatie tussen de verschillende stromingen in de kerk, die decennia lang duurde, geacht voorbij te zijn. Het dieptepunt was het gedwongen vertrek van Van Luyns voorganger mgr. Bär in 1993. Hij werd weggechanteerd.

Sindsdien luidt het trefwoord 'dialoog'. Een eerste gesprek, eind vorig jaar, tussen bisschoppen en AMB stond in het teken van wederzijdse kennismaking. Nu vinden de bisschoppen dat het tijd is elkaar de waarheid te zeggen. Met alle respect voor de goede kanten van de AMB, maar de waarheid is hard.

Wasser bleef na de kritiek van de bisschop even stil. Daarna wees zij Van Luyn erop dat de bisschoppen hun eigen verantwoordelijkheid en taak hebben, en dat de Acht Mei Beweging die ook heeft. Zij maakt zich zorgen over de rol van de vrouw in de kerk, over de mensenrechten en over het onderscheid tussen leken en priesters.

'Wij willen dat in alle openheid aan u voorleggen. Bellen is oké, maar wij willen onze opvattingen duidelijk naar voren kunnen brengen', aldus Wasser. De voorzitster en de bisschop beloofden daarop wat vaker te telefoneren. Er is nog geen nieuwe ontmoeting gepland.

Meer over