Achmea claimt eerste recht bij privatisering van GAK

Het kabinet mag van de privatisering van het GAK geen hoge opbrengst verwachten. Het GAK is geen bijster aantrekkelijk koopje....

Dit zei G. Swalef, bestuursvoorzitter van Achmea, donderdag bij de presentatie van het jaarverslag. Achmea omvat verzekeraars zoals Zilveren Kruis, FBTO, Centraal Beheer en Avéro, banken zoals Staal en de Luxemburgse Colbert, en pensioenuitvoerder PVF.

De coöperatieve bankverzekeraar wil snel met het GAK fuseren. Minister De Vries van Sociale Zaken verbood de fusie echter. Maar het kabinet werkt aan een wetswijziging en wil het GAK en de andere uitvoerders van werknemersverzekeringen privatiseren.

Achmea claimt een soort 'eerste-geboorterecht' op het GAK. 'Het GAK komt voort uit Centraal Beheer', zegt Swalef. 'En het management heeft toch ook wat te zeggen. Het GAK-management wil met ons verder.'

Het GAK en Achmea willen samen één loket vormen voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen WW en WAO, aanvullende verzekeringen zoals tegen het WAO-gat, tegen ziektekosten, voor de Ziektewet en voor pensioenen.

Binnenkort lanceren de twee alvast hun bedrijf Argonaut. Dat is een bundeling van assessment- en interventie-centrum AIC, Orthopedic Consultancy and Advising OCA en de reïntegratiebedrijven ZVN Advies en Return.

Bestuursvoorzitter Swalef benadrukt dat het Achmea en het GAK puur om dienstverlening gaat. 'Het gaat ons niet om de gegevens van bedrijven en werknemers. Die hebben we al in veelvoud na de fusie met PVF.' Achmea fuseerde vorig jaar met die uitvoerder van pensioenregelingen. Tot 1996 was PVF onderdeel van het GAK.

Achmea specialiseert zich al op terreinen waar de overheid terugtreedt. Zo heeft het op grote schaal verzekeringen aangeboden toen de overheid werkgevers in 1996 zelf verantwoordelijk maakte voor de uitbetaling van de uitkering aan zieke werknemers. Achmea heeft forse verliezen geïncasseerd op deze verzekeringen - tien miljoen gulden in 1998 - , maar daardoor wel een fors marktaandeel veroverd. Dit jaar wil Achmea quitte spelen op deze verzekeringen.

De ziekenfondsen binnen Achmea, zoals Zilveren Kruis, leden 100 miljoen verlies. 'De tarieven waren te laag vastgesteld.'

Swalef gaat het liefst voorbij aan de mislukte poging tot een fusie met de Rabobank. 'Het is zoals het is. Maar het is niet zo slecht dat er twee grote coöperatieve financiële bedrijven in ons land blijven.'

Na de winststijging met 7,2 procent verwacht Achmea dit jaar geen winstgroei. Onzekerheden over de effecten van de verlaging van de rekenrente en de eeuwwisseling zijn de oorzaak van de stagnatie. Een ramp is het niet, vindt Swalef. 'Wij gaan voor groei, niet voor winstmaximalisatie. Dat heeft met onze afkomst te maken.'

Meer over