Accountants zien geen probleem in tekort bij Zuidelijk Toneel

Accountants van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben geen onregelmatigheden in de boekhouding van Het Zuidelijk Toneel kunnen vinden....

Dat blijkt uit een financiële rapportage die de accountants in opdracht van het ministerie hebben gemaakt. Het ministerie was gealarmeerd door het onverwacht grote tekort van ruim 7,5 ton bij het toneelgezelschap over 1997.

Eerder uitten twee financiële medewerkers van het toneelgezelschap ernstige kritiek op het zakelijk beleid van directeur Ivo van Hove. Het tweetal is inmiddels ontslagen, maar kreeg wel een bedrag mee van in totaal bijna vier ton. Mede daardoor is het tekort bij de groep opgelopen tot 1,1 miljoen gulden.

Volgens de accountants valt het tekort vooral terug te voeren op de verhuizing binnen Eindhoven. Maar ook signaleren ze dat de productiekosten soms flink uit de hand liepen. De grootste overschrijdingen vonden plaats bij Koppen en bij De Onbeminden, waar het budget met respectievelijk 432 duizend en 120 duizend gulden werd overschreden.

'Het financieel beheer is voldoende, maar verbeteringen zijn nodig', zo luidt een van de conclusies uit het rapport. Het ministerie dringt daarom aan op een verbetering van het financieel beheer bij de toneelgroep.

De accountants zien echter genoeg mogelijkheden dat Het Zuidelijk Toneel het tekort volgend jaar vrijwel zal hebben ingelopen. 'De verwachte positieve exploitatieresultaten over 1998, 1999 en 2000 van in totaal 716 duizend gulden zullen het negatieve eigen vermogen eind 1997 van 762 duizend gulden grotendeels compenseren. Dit leidt tot een gezonde uitgangspositie eind 2000', aldus het rapport.

Het Zuidelijk Toneel is 'opgelucht' over de uitkomst van het accountantsonderzoek. Van Hove is tevreden dat er 'geen wit konijn uit de hoge hoed tevoorschijn is gekomen'. Volgens hem zijn de aanbevelingen tot een verbeterd financieel beheer al grotendeels overgenomen.

Woordvoerder M. van Engen van het gezelschap meent dat Het Zuidelijk Toneel volledig is gerehabiliteerd na de aantijgingen van de twee ontslagen financiële medewerkers. Eerder oordeelde ook de Arbitragecommissie Theater al dat 'werk voor derden' - het voornaamste kritiekpunt van het tweetal - volgens de cao wel is toegestaan.

Alleen is die regeling bij Het Zuidelijke Toneel niet of nauwelijks omschreven. Mede daarom oordeelde de arbitragecommissie dat het toneelgezelschap de escalatie van het conflict met zijn financiële medewerkers grotendeels aan zichzelf te wijten had.

Volgens Van Engen heeft de kwestie haar weerslag gehad op het toneelgezelschap. Hij is blij dat de bladzijde eindelijk kan worden omgeslagen: 'We kunnen weer gewoon doorgaan met waar we voor staan, goed toneel maken.'

Meer over