AbvaKabo woedend over cao-plan voor personeel GVB

De FNV-bond AbvaKabo is woedend op het gemeentebestuur van Amsterdam, dat de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) wil aanpassen en mogelijk omzetten in een stadsvervoer-cao....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Ter Horst maakte vorige week bekend dat verzelfstandiging van het GVB ruim 600 miljoen gulden kost. De onderneming kampt nu al met een tekort van 70 miljoen, terwijl het accountantsbureau Moret Ernst & Young heeft berekend dat voor een geslaagde verzelfstandiging een eigen vermogen van 300 miljoen gulden nodig is.

Volgens Ter Horst zijn de voortdurende bezuinigingen van het rijk en de kosten van het personeel de belangrijkste oorzaken van de financiële moeilijkheden. De GVB-werknemers vallen onder het relatief gunstige Ambtenaren Reglement Amsterdam (ARA). Op jaarbasis is het GVB daardoor twintig miljoen gulden meer aan personeelskosten kwijt dan met een cao-stadsvervoer het geval zou zijn, zoals de wethouder nu wil.

Ter Horst sprak vorige week nog de hoop uit dat de bonden zouden inzien dat handhaving van deze arbeidsvoorwaarden het bedrijf binnen enkele jaren om zeep helpt, maar de AbvaKabo heeft aan die uitspraak geen boodschap. De bond eist onmiddellijk overleg over de maatregelen die Ter Horst wil nemen, en een onderzoek naar de oorzaken van het jaarlijks oplopende verlies bij het GVB.

De bond wijst erop dat het personeel al jaren te maken heeft met een enorme werkdruk, een verkeerde stijl van leidinggeven en een gebrek aan invloed op de werkomstandigheden. Dit zou hebben geleid tot een hoog ziekteverzuim.

Meer over