Abvakabo FNV wil hoger loon deels in vaste bedragen

De vakbond Abvakabo FNV wil voor loonsverhogingen geen vast percentage meer eisen, maar een vast bedrag voor iedereen plus een percentage....

Nu worden de CAO-lonen steeds met een bepaald percentage verhoogd. Dat levert iemand die weinig betaald krijgt, minder loonsverhoging op dan een hoogbetaalde. Daardoor worden de inkomensverschillen groter. Abvakabo FNV wil die verschillen juist verkleinen. Verhoging van de lonen met een gelijk bedrag voor iedereen maakt de inkomensverschillen wel kleiner, maar het nadeel ervan is dat laagbetaalde werknemers snel duurder worden en dat daardoor hun banen op de tocht kunnen komen te staan. Dat wil de bond voorkomen.

'De risico's kunnen geminimaliseerd worden door slechts een deel van de loonsverhoging in centen te laten plaatsvinden of een eindejaarsuitkering in centen te laten plaatsvinden', concludeert de bond.

Abvakabo FNV is de tweede vakbond van Nederland. De bond onderhandelt over de CAO's voor ambtenaren, werknemers in de zorg en welzijn, en over contracten in geprivatseerde bedrijven als KPN en TPG.

Meer over