ABUIS

In de Volkskrant van 28 mei wordt in het artikel 'Seks en drugs irriteren Defensie' op pagina 19 ten onrechte het blad TM Vrijetijdsmagazine voor Defensie van uitgever Pressofoon uit Heemskerk opgevoerd....

Bij het Profiel in de Volkskrant van 29 mei van de Nederlandse ambassadeur in Moskou, Godert Willem baron de Vos van Steenwijk, is een verkeerde foto geplaatst. Afgebeeld werd een foto van Willem de Vos van Steenwijk tijdens een persconferentie in 1983 als vertegenwoordiger van Nederland bij de onderhandelingen over troepenreductie in Centraal Europa.

Meer over