ABN Amro gaat banen op hoofdkantoor schrappen

ABN Amro gaat het aantal banen op zijn hoofdkantoor terugbrengen. Van de 8400 banen zullen er minstens 840 verdwijnen. Een studiegroep onder leiding van bestuurder R....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het hoofdkantoor is veel te bureaucratisch, vindt de bank. 'Er wordt bij veel bedrijven geklaagd over het hoofdkantoor, en hier ook. En deels is dat terecht. De besluitvorming is vaak stroperig. Soms moeten dingen over zes schijven die ook over twee hadden gekund,' aldus een woordvoerder van de bank.

De afgelopen jaren heeft ABN Amro vooral duchtig gesaneerd in zijn kantorennet. Na de fusie in 1990 had dat prioriteit. Maar nu is het hoofkantoor aan de beurt. De prestaties van het hoofdkantoor zullen worden vergeleken met die van andere bedrijven in en buiten de branche. Juist met het ook op dit onderdeel van het onderzoek is McKinsey binnengehaald.

In maart van dit jaar maakte ABN Amro bekend dat zijn winst in 1994 weliswaar met 12,9 procent was gestegen tot 2,3 miljard gulden, maar dat het marktaandeel en resultaat in Nederland juist terugliepen. De kredietverlening in Nederland liep met 2,3 procent terug. Bestuursvoorzitter Kalff zei toen dat de bank 'bewust terughoudend' is geweest met kredietverlening, omdat hij de marges op de financiering van 'woningbouwverenigingen en vuilverbrandingsinstallaties' te laag vond. Overigens verstaat ABN Amro onder 'hoofdkantoor' ook een aantal centrale diensten, zoals betalingsverkeer en het effectenbewaarkantoor. In die beide afdelingen zijn al saneringen gaande, die worden meegenomen in de nu komende studie. Het gaat bijvoorbeeld om het automatisch lezen van de overschrijvingskaarten en het tellen van munten en biljetten.

Voor de vakbonden is de aankondiging, die maandagmorgen in het personeelsblad Goedemorgen werd gedaan, niet echt verrassend. Het past in het beleid van de bank om het aantal banen jaarlijks met 2 procent te verlagen, een beleid dat vorig jaar werd aangekondigd. Sinds de fusie van ABN en Amro in 1990 is dat overigens al zo. Het aantal banen daalde van 40.140 in 1990 tot 35.670 begin dit jaar.

Die afbouw is er niet alleen bij ABN Amro, maar in de hele bankwereld. Begin 1994 werkten er in Nederland nog 108.311 mensen bij banken, begin dit jaar waren dat er nog 106.220 en een kwartaal later nog maar 104.777.

Vorig jaar nam de werkgelegenheid dus met 2 procent af, maar in het eerste kwartaal van dit jaar al met 1,5 procent. Een duidelijke tempoversnelling. Vakbondsbestuurder E. Teerink van de Beroepsorganisatie Banken en Verzekeringen denkt dat die tempoversnelling niet toevallig is. 'Ik denk dat binnen vier of vijf jaar een kwart van de banen in het bankbedrijf is verdwenen. Als er tenminste niets gebeurt op het gebied van arbeidstijdverkorting.'

Vandaar dat de vakbonden meer dan anderhalf jaar lang onderhandelden met de werkgevers over een cao die de gevolgen voor de werkgelegenheid kan opvangen. Die cao moet zich nu gaan bewijzen. Volgens E. van Raaij van dezelfde vakbond zou de ABN Amro om zijn plannen te kunnen uitvoeren, zo snel mogelijk moeten overstappen op een 36-urige werkweek. Die is al overeengekomen in de cao, maar kan tot uiterlijk oktober volgend jaar worden uitgesteld. Volgens Van Raaij lukt het de ABN Amro zonder zo'n 36-urenweek niet om de reorganisatie zonder gedwongen ontslagen uit te voeren.

Bij de banken wordt niet meer voor elke reorganisatie een apart sociaal plan afgesproken, zoals vroeger gebruikelijk was. Er wordt permanent gesaneerd. De sociale plannen zijn een soort verkeersregels die daarbij moeten worden gehanteerd. Het geldende plan bij ABN Amro loopt nog tot augustus 1998 en garandeert dat er niemand wordt ontslagen. Van Raaij denkt echter dat de sanering op het hoofdkantoor nog valt onder het sociaal plan dat bij de fusie tussen ABN en Amro werd overeengekomen, en dat gunstiger is dan het 'gewone'.

Maar de vakbonden vrezen dat het afgesproken sociaal plan onder druk komt te staan. Volgens Van Raaij is het gebaseerd op het afslankingstempo van 2 procent per jaar; bij een versnelling 'zullen ze wel weer bij ons komen om dat plan open te breken'. De woordvoerder van ABN Amro wil daar niet op in gaan. 'We hebben vorige week een eerste gesprek gehad met de vakbonden om enkele regels uit het sociaal plan aan te scherpen. We hebben nog niet gezegd dat we van het verbod op ontslag af willen. Als dat ooit gebeurt, zullen we dat meteen aan de bonden laten weten.'

Meer over