Aardkorst nog onregelmatiger

Onder aardwetenschappers is al enige tijd bekend dat er in de aardmantel op twee verschillende dieptes een soort discontinuïteit zit....

Op 520 kilometer diepte zit er nog een overgang, maar niet overal op de wereld, blijkt uit een studie van onderzoekers van de universiteit van Oxford. De aardwetenschappers, Arwen Deuss, Nederlandse en afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, en haar promotiebegeleider John Woodhouse, publiceren hierover in Science van deze week (12 oktober).

De onderzoekers analyseerden ruim zevenduizend seismogrammen van aardbevingen over de hele wereld. Uit die seismogrammen is na enig rekenwerk af te leiden hoe geluidsgolven van een aardbeving zich door de aarde hebben bewogen, en waar die specifieke overgangen in de aardmantel zijn tegengekomen waar ze deels zijn gereflecteerd.

Uit de analyse blijkt dat op de plaatsen waar er geen overgang op 520 kilometer is, er vage discontinuïteiten zijn in de buurt van 500 en bij 560 kilometer.

Gedetailleerde informatie over de aardmantelsamenstelling levert een beter begrip op over de dynamiek van de aarde, het schuiven van stukken aardkorst - zes tot tachtig kilometer dik - over de aardmantel, stellen de onderzoekers.

Meer over