Aanvullingen & verbeteringen

De stad Elburg (V, pagina 10, 20 september) ligt niet in de provincie Overijssel, maar in Gelderland.

In het artikel 'Architectenbureaus kampen met krimp' (V, pagina 11, 22 september) over een onderzoek van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) naar de economische crisis, staat dat het onderzoek gehouden is onder de 1.500 leden van de bond. De bond heeft echter 3.000 leden, het onderzoek is gehouden onder de 1.500 bij de BNA aangesloten architectenbureaus.

undefined

Meer over