Aanvullingen & verbeteringen

Door een misverstand is de tekst van het Groot

Dictee

der Nederlandse Taal niet in de krant afgedrukt, zoals de lezer gewend is. De tekst is wel na te lezen op www.volkskrant.nl.

In het grafiekje over het afgenomen aantal a

angiften

van seksuele misdrijven (Binnenland, pagina 10, 12 december) ontbreekt de toevoeging x 1.000.

In het artikel 'Meeste werklozen in Flevoland' (Economie, pagina 22, 12 december) staat dat sommige regio's profiteren van de productie van hoogwaardige

elektrotechniek

door bijvoorbeeld Philips en ADSL. Bedoeld werd ASML.

undefined

Meer over