Aanvullingen & verbeteringen

Van de vijf Kamerleden zijn de heren Rouvoet (1), Slob (2) en Voordewind (4) respectievelijk fractievoorzitter, plaatsvervangend fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter. Esmé Wiegman (3) werd gewoon Kamerlid. (Ten Eerste, 18 oktober, pagina 7). De ChristenUnie laat weten dat met het aantreden van het kabinet Arie Slob vice-fractievoorzitter is geworden en Esmé Wiegman fractiesecretaris. Voordewind is gewoon Kamerlid.

Daar komt nog eens bij dat het UWV dit voorjaar bekendmaakte dat het geen nieuwe reïntegratietrajecten meer zou inkopen, omdat het al te veel geld had uitgegeven als gevolg van de crisis (Economie, pagina 2, 16 oktober). Het gaat om het reïntegratiebureau UW en niet om uitkeringsinstantie UWV.


Op 5 september nam riskmanager Quirijns ontslag bij Theodoor Gilissen uit onvrede over de ontstane situatie (Economie, 22 oktober, pagina 28). Quirijns was geen riskmanager maar beleggingsadviseur van Theodoor Gilissen. Hij laat weten dat niet hij, maar de heer Dhir het advocatenbureau Laumen voor de raad van discipline heeft gesleept.


Meer over