Aantal voortijdige verlaters scholen aanzienlijk gedaald

Het aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat, is voor het eerst sinds jaren gedaald. In 2002 waren er ruim 70 duizend drop-outs, in 2003 nog maar 64 duizend....

Van onze verslaggever

Het grote aantal schoolverlaters zonder diploma behoort al jaren tot de grootste zorgen van opeenvolgende bewindslieden van Onderwijs. De laatste jaren ging het niet goed: het aantal drop-outs steeg van 40 duizend in 2000 tot 71 duizend in 2002. Nederland scoort daarmee slechter dan omringende landen als België, Frankrijk en Duitsland.

Jongeren zonder diploma zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Ze vinden moeilijk een baan en worden in economisch zware tijden vaak als eerste ontslagen.

Rutte dankt de daling in 2003 onder meer aan het groeiend aantal scholen dat onmiddellijk melding maakt van leerlingen die voortijdig afhaken of langdurig spijbelen. Deze registratie kwam in veel gemeenten pas laat op gang.

De snellere melding biedt leerplichtambtenaren en de gemeentelijke jeugdzorg de mogelijkheid op tijd contact te zoeken met de leerling om hem binnen enkele maanden weer terug te krijgen in de schoolbankjes of hem aan een baan te helpen. Dat lukte in 2003 met 20 duizend jongeren.

Om te voldoen aan Europese afspraken moet het kabinet het aantal drop-outs de komende twee jaar terugbrengen tot maximaal 50 duizend per jaar. Rutte verwacht veel heil van de invoering van het onderwijsnummer in 2006. Als elke leerling bij het begin van zijn onderwijscarrière een eigen nummer krijgt, kan de Informatie Beheer Groep (IBG) in één oogopslag zien welke leerlingen zonder diploma het onderwijs hebben verlaten. Rutte werkt nog aan een wetsvoorstel om het de IBG mogelijk te maken deze gegevens ook meteen door te spelen aan de gemeenten.

Meer over