Aantal studenten stijgt gestaag

Het aantal jongeren dat zich aanmeldt voor een hbo- of universitaire studie stijgt gestaag. De Informatie Beheer Groep (IBG) registreerde begin augustus vijfduizend meer aanmeldingen dan vorig jaar....

Van onze verslaggeefster

Vooral het hoger beroepsonderwijs is populair. Voor het nieuwe studiejaar meldden zich 79.704 aspirant-studenten, 4368 meer dan vorig jaar. Voor de universiteiten was de animo een stuk kleiner dan voor het hbo: er gaven zich 34.911 jongeren op, 491 meer dan in 1998.

De IBG meldt dat de cijfers nog voorlopig zijn. Aankomende studenten melden zich steeds later in het jaar aan. Bovendien zullen nog veel inschrijvingen vervallen omdat de jongeren alsnog besluiten er een jaar tussenuit te gaan of misschien zijn gezakt voor hun eindexamen.

Pas in december weet de IBG de exacte cijfers.

Meer over