Aantal meldingen pesten fors toegenomen

Amsterdam (ANP) - Het aantal meldingen over pesten op scholen in het voortgezet onderwijs is het afgelopen schooljaar fors gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In het schooljaar 2005-2006 verdubbelde het aantal naar bijna zeshonderd.

Dat meldt de DSP-groep, die een registratiesysteem voor scholen heeft ontwikkeld. Volgens het bedrijf is de stijging van het aantal meldingen zeer waarschijnlijk het gevolg van de grote aandacht voor pesten op school.

Op de 120 scholen die bij het registratiesysteem zijn aangesloten, waren in totaal 1482 diefstallen, 1182 vechtpartijen, 706 vernielingen en 606 bedreigingen. Volgens het registratiesysteem was er ruim tachtig keer sprake van bezit van of handel in drugs, 52 keer van wapenbezit en bijna negentig keer van seksuele intimidatie.

Niet alles gemeld

De aantallen zouden nog veel hoger liggen omdat niet alle incidenten worden geregistreerd. ,,Een gemiddelde school registreert ongeveer acht incidenten per maand. Maar een school die z'n best doet, registreert er vaak wel acht per dag'', aldus Sjoerd Boersma van de DSP-groep.

In een vijfde van de gevallen stapt de school naar de politie. Dat gebeurt vooral bij diefstal en inbraak. Scholen gaan in het geval van een vechtpartij, mishandeling of bedreiging in 15 procent van de gevallen naar de ouders. Dat gebeurt iets meer als er sprake is van handel of bezit van drugs.

Eindhoven

De rechtzaak in Den Bosch besliste vandaag dat de gemeente Eindhoven geen schadevergoeding hoeft te betalen aan de ouders van een 15-jarige vmbo-leerling die getreiterd en mishandeld zou zijn door medeleerlingen van het Stedelijk College Eindhoven.

De rechter oordeelde dat incidenten in de school niet zijn aangetoond. Verder hoeft de gemeente, het bevoegd gezag van de openbare school, niet op te draaien voor bedreigingen en mishandelingen die op weg naar school hebben plaatsgevonden. Ook is het Stedelijk College niet op de hoogte gesteld van treiterijen.

In 2004 is de jongen volgens zijn ouders bedreigd door een medeleerling en tot driemaal toe mishandeld. De incidenten speelden zich soms op school af, maar ook daarbuiten. De rechtbank zegt dat niet is gebleken dat de leerling op school is geslagen. Wel staan een bedreiging en mishandeling op weg naar school vast, maar in die gevallen heeft het Stedelijk College volgens de rechter juist meegeholpen om de daders op te sporen.

Niet gemeld

Een werd geschorst en de andere mocht niet meer met de gepeste leerling in contact komen. Ook overlegde de school met de politie. Het enige dat de rechtbank het college verwijt, is dat tot tweemaal toe de leerling die had geslagen zich na afloop van de lessen niet had gemeld, zodat zijn slchtoffer ongestoord naar huis kon gaan.

De voorvallen staan te veel op zich om te kunnen stellen dat de gepeste leerling zich niet veilig op school zou kunnen voelen. Volgens de rechtbank heeft het Stedelijk College zich juist tot het uiterste ingespannen de ouders tegemoet te komen.

Meer over