Aantal internettaps in een jaar tijd vervijfvoudigd

Het aantal telefoons dat door politie en justitie is afgeluisterd is vorig jaar opnieuw gestegen. Een grote stijging was er bij het aftappen van het internet, schrijft minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie vrijdag aan de Tweede Kamer. Het aantal internettaps was in 2012 met bijna 17 duizend vijf keer zo hoog als het jaar daarvoor.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Beeld anp
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.Beeld anp

In 2012 werden 25.487 telefoons afgetapt, een stijging van 3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Verder vroeg justitie 56.825 keer om historische gegevens, bijvoorbeeld om de locatie van het begin van een gesprek. Hier betreft de toename ruim 10 procent in vergelijking met 2011.

Volgens de bewinsdsman stijgt het aantal internettaps door de opkomst van de smartphone. Opstelten: 'Wanneer daar een tap op wordt gezet, gaat het technisch gezien om twee taps: één op de spraak en één op het datakanaal.' Ging het in 2011 nog om 3.331 gevallen, vorig jaar waren er al 16.676 internettaps.

De minister benadrukt dat het aantal taps niet gelijk staat aan het aantal 'getapte personen'. 'Omdat sommige verdachten zeer veel nummers in gebruik hebben en deze per getapt nummer in de statistieken worden opgenomen.'

Minder effectief
Een studie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie wees vorig jaar uit dat de telefoontap steeds minder effectief wordt. Informatie uit telefoongesprekken is lang niet altijd meer volledig omdat er tegenwoordig zoveel verschillende vormen van communicatie zijn.

Politie en justitie blijken een telefoontap nog steeds de moeite waard te vinden, zo kwam verder uit het onderzoek naar voren. In Nederland worden vergeleken met ons omringende landen veel meer telefoons afgetapt. Volgens Opstelten wordt een zorgvuldige afweging gemaakt van het nut en de noodzaak van de telefoon- en internettap.

Privacy
Bits of Freedom, een organisatie die opkomt voor de digitale burgerrechten, meent dat de gepubliceerde cijfers onbruikbaar zijn. 'Er moet veel meer bekend worden gemaakt, wil je de autoriteiten kunnen controleren', aldus een woordvoerder.

Volgens Bits of Freedom is namelijk niet te zien om wat voor taps het gaat en in hoe groot de inbreuk op de privacy is. 'Er zit een heel verschil tussen een tap van een heel Facebook-profiel of alleen een tap om te zien van welke rekening een telefoon wordt betaald.'

Bovendien is onduidelijk hoe zorgvuldig er met de gegevens wordt omgesprongen en zijn de 3 miljoen aanvragen van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) en de geheime diensten niet meegenomen in het totaal.

Meer over