Aantal hardrijders rond grote steden gedaald

De trajectcontrole rond Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag heeft ervoor gezorgd dat het aantal weggebruikers dat harder rijdt dan toegestaan sterk daalt. Dat blijkt vrijdag uit eerste cijfers van Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM)....

ANP

Uit de cijfers van het BVOM blijkt dat 85 tot 99 procent van de automobilisten zich houdt aan de snelheidslimiet. Voor de invoering van de trajectcontrole reed naar schatting 20 procent van de weggebruikers te hard. Dit percentage is op de meeste baanvakken sterk gedaald.

Sinds 1 november geldt rond de vier grote steden een maximale snelheid van 80 kilometer per uur. De trajectcontrole ging op 3 december in werking en controleert alle auto's op snelheid.

Rond Amsterdam en Rotterdam houdt volgens de cijfers van het BVOM 99 procent van de automobilisten zich aan de maximale 80 kilometer per uur. Rond Den Haag wordt nog niet bekeurd. Het trajectcontrolesysteem zit in een laatste testfase en werkt nog niet optimaal.

Op de hoofdrijbaan van de A12 bij Utrecht, tussen Ouderijn en Lunetten, rijdt 15 procent nog te hard. De maximale snelheid is hier 100 kilometer per uur. Op de parallelbanen van de A12 rond Utrecht, waar een snelheidslimiet van 80 kilometer per uur geldt, wordt wel aan de snelheid gehouden.

BVOM heeft op de hoofdrijbaan extra borden geplaatst om weggebruikers beter te informeren en te attenderen op de snelheidslimiet. BVOM verwacht dat het aantal hardrijders rond Utrecht dan ook zal afnemen.

‘De cijfers zijn heel redelijk voor deze relatieve korte periode dat de trajectcontrole werkt’, aldus een woordvoerder van het BVOM. ‘Maar we zijn pas tevreden als het percentage op alle baanvakken rond de 99 procent zit.’

Om hoeveel auto's het precies gaat, kan het BVOM niet zeggen. ‘Dit zijn echt de eerste evaluaties. Concrete aantallen van bekeuringen ontbreken nog.’

Ook in de Zeeuwse Westerscheldetunnel is in december 2005 begonnen met trajectcontrole. Hier houdt 95 procent van de automobilisten zich aan de maximum snelheid. In de tunnel geldt een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur.

Meer over