Aantal eerstejaars studenten met 3 procent gestegen

Het aantal eerstejaars aan de universiteiten is dit jaar gestegen met 3 procent, blijkt uit voorlopige aanmeldingscijfers van de VSNU, de vereniging van universiteiten....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Waaraan de stijging is te danken, is niet duidelijk. De VSNU oppert de mogelijkheid dat studenten die na school niet meteen zijn gaan studeren, zich dit jaar alsnog inschreven.

Een andere verklaring is dat vwo'ers, die de afgelopen jaren in toenemende mate kozen voor het hoger beroepsonderwijs, nu weer meer naar de universiteit gaan. De inschrijvingscijfers van het hbo zijn pas eind november bekend, maar volgens de HBO-Raad laten de vooraanmeldingen een daling zien van 1,2 procent ten opzichte van vorig jaar.

De studieduur in het wetenschappelijk onderwijs is de afgelopen jaren licht gedaald, blijkt uit andere cijfers van de VSNU en van het CBS. Geslaagden uit 1993-1994 deden gemiddeld bijna zes jaar over hun academische opleiding. Degenen die in 1996-1997 afstudeerden hadden daar twee maanden minder voor nodig.

Vooral studenten die meteen na het vwo zijn gaan studeren, behalen vaker binnen vijf jaar hun diploma dan in het verleden. Dat zou te maken kunnen hebben met de strengere regels voor studiefinanciering: in 1991 werd de duur van de basisbeurs beperkt van vijf naar zes jaar.

Vrouwen doen het beter dan mannen, gemiddeld ronden ze hun studie vier maanden eerder af dan hun mannelijke mede-studenten. Bij geen van de studierichtingen hadden mannen een voorsprong. Alleen bij Landbouw en Techniek was er geen verschil. In het voortgezet onderwijs behalen meisjes ook betere resultaten dan jongens.

Meer over